piatok 18. decembra 2015

Problematické slová: EVENTUALLY vs EVENTUÁLNE
Aj napriek tomu, že anglické slovo "eventually" vyzerá ako slovenský ekvivalent slova "eventuálne", nie je to tak.

Poďme sa pozrieť do slovníkových definícií.

1. EVENTUALLY  /ɪˈvɛntʃuəli/
- adverb (príslovka)
- in the end, especially after a long delay, dispute or series of problems
- at some later time: in the end
- e.g. Eventually, after midnight, I arrived at the hotel.
You will eventually pass the exam.
- preklad - nakoniec, konečne


2. EVENTUÁLNE
- príslovka
- prípadne, možno
- napr. Stavbu ukončia v októbri, eventuálne v novembri.
- preklad: alternatively, possibly

piatok 11. decembra 2015

EVENT vs. ACTIVITY vs. ACTION

...alebo prečo nie je správne povedať: "Our company organised a very nice social action for all our employees."Slovo "event" môžeme preložiť ako podujatie, udalosť, disciplína, jav. Používa sa pre:

- veci / záležitosti, ktoré sa dejú alebo odohrávajú (často ide o dôležité veci), napríklad politické udalosti, udalosti zo sveta.
- organizované alebo naplánované spoločenské podujatia
-  športové disciplíny.

Slovo "activity" môžeme preložiť ako aktivita aleo činnosť. Používa sa pre:

- stav, kedy je niekto alebo niečo aktívne
- niečo, čo človek alebo skupina robí alebo urobila, napr. aktivity občianskeho združenia.

Slovo "action" môžeme preložiť ako akcia (čin), počínanie (konanie), opatrenie. Používa sa:

- pre proces robenia niečoho, zväčša za účelom dosiahnutia nejakého cieľa
- ako príkaz režiséra na začatie natáčania.

Príklady vo vetách:
We were  talking about political events of 1980s at school.
Our company organised a very nice social event for all our employees.
There are 10 events in a decathlon.
Their main activity is to help poor children.
All the activity and not enough sleep made her very tired.
This problem asks for immediate action on the highest level.

pozn. Všetky tri slová majú ešte ďalšie významy, my sme sa zamerali len na tie najpoužívanejšie v bežnom jazyku. V prípade záujmu si môžete v slovníku pozrieť ďalšie významy:
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/event
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/activity
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/action