piatok 30. októbra 2015

Are you "AT" or "IN" school?

"At  (the) school" vs. "In (the) school"

Veľa študentov sa nás pýta na túto dilemu. Odpoveďou je viacero gramatických pravidiel, ktoré si zhrnieme v tomto blogu.

1. He is in school. = He attends school.
    He is at school. = He is not at home or anywhere else.

Ak použijete predložku "in", bude to znamenať, že daný človek (dieťa) ešte navštevuje školu (nie je ne/zamestnaný, nie je na univerzite, a pod.).

Ak použijete predložku "at", bude to znamenať, že daný človek sa teraz nachádza v škole, nie je doma, na krúžkoch alebo vonku s kamarátmi.

Ak by ste teda povedali "My son hasn't come home yet, he's still in school." by znamenalo, že môj syn ešte neprišiel domov, lebo ešte neukončil povinnú školskú dochádzku.

2. I am in the school. = I am in the building.
    I am at school. = I am a student and I am on the school grounds. (grounds = pozemok)

Predložku "in" môžete použiť, ak chcete povedať, že sa dieťa nachádza v samotnej budove školy. V tomto prípade sa pred slovom "school" používa aj určitý člen "the".

Predložka "at" má v tomto prípade svojim spôsobom abstraktný význam. Dieťa môže byť na školskom ihrisku, na školskom plaveckom kurze, nemusí sa nachádzať priamo v budove školy. Stále je však "at school", lebo sa ako žiak podieľa na aktivitách školy.

Príklady viet, kde musíte použiť "in":
There are 50 classrooms in the school.
My parents are in the school now, my teacher asked to talk to them. (rodičia nie sú "at school", pretože nie sú študenti)

To isté platí napríklad aj pre prácu - "I am at work" (môžem byť aj na pracovnom obede) a "I am in the office." (som priamo v budove, v kancelárii), aj pre domov - "I am at home." (môžem byť aj na záhrade) a "I am in the house." (som v budove), alebo aj pre plaváreň a bazén - "I am at the swimming pool." (som na plavárni, no nemusím práve byť vo vode) a "I am in the swimming pool." (som priamo v bazéne).

3.  She is waiting for us at the school. =  She is waiting for us in front of the school.

Ak v prípade predložky "at" použijete aj určitý člen "the", znamená to, že sa niekto alebo niečo nachádza pri škole.

Príklady:
Where is the police station? At the school.
Let's meet at the school in an hour.

To isté platí napríklad aj pri slove obchod - "I am in the shop/supermarket...." (som vnútri v obchode) a "I am at the shop/supermarket...." (som pri/pred obchodom).sobota 17. októbra 2015

CURMUDGEON, UBIQUITOUS, SUPERCILIOUS - Rozšírte si slovnú zásobu jednoduchšie

Niektoré slová je takmer nemožné zapamätať si, najmä keď sa dostanete už na pokročilú úroveň. Odpoveď na otázku, "Ako si takéto ťažké slová zapamätať?", je veľmi jednoduchá - mnemotechnické pomôcky.Vždy je najlepšie, keď si takúto pomôcku vytvoríte sami. My Vám však prinášame zopár pomôcok, ktoré už boli vytvorené a možno vďaka nim sa ľahšie naučíte význam nových slov a rozšírite si slovnú zásobu.

Zaujímavé mnemotechnické pomôcky určené najmä pre pokročilých študentov nájdete na stránke: