utorok 29. septembra 2015

WILL vs. SHALL

Tradičné pravidlo v štandardnej angličtine je, že "shall" sa v budúcom čase používa s osobnými zámenami v prvej osobe (I, we), zatiaľ čo "will" sa používa v ostatných osobách (you, he, she, it, they).
napr. I shall go with you if I am free tomorrow.
         We shall be late.
         You will start to work next week.
         He will be sorry.

V modernej angličtine sa však v tomto prípade vo všetkých osobách zvykne používať sloveso "will".

Ak však chceme v budúcom čase vyjadriť silné odhodlanie alebo povinnosť, používajú sa tieto slovesá presne naopak. To znamená, že "will" sa používa v prvej osobe jednotného aj množného čísla a "shall" vo všetkých ostatných osobách.

napr. I will go to the party! I don't care what you think about it.
         You shall not leave the house after 10 pm.

Opäť platí, že v bežnej hovorovej angličtine sa toto pravidlo nedodržiava striktne, no je dobré naň pamätať pri oficiálnych písomných textoch.


Slovesá "will" a "shall" sa používajú nielen v jednoduchom budúcom čase:


1. will - používa sa, keď chceme niekoho o niečo požiadať, a zároveň, keď niekomu niečo nariaďujeme

napr. Will you open the window, please? - Otvoríte okno, prosím? (žiadosť)
         Will you listen to me! - Budeš ma už počúvať?!  (nariadenie)

2. shall -  používa sa v otázkach (s 1. sobou jednotného aj množného čísla), keď chceme niekomu niečo navrhnúť, ponúknuť, požiadať o radu alebo návrh

napr. Shall we dance? - Zatancujeme si? (návrh)
         Shall I close the door? - Mám zatvoriť dvere? (ponuka)
         What shall we do in the evening? - Čo budeme robiť večer? (žiadosť o návrh)
         What shall I do? - Čo mám robiť? (žiadosť o radu)

Precvičte si, čo ste sa naučili:


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára