streda 2. septembra 2015

Nový školský rok a s ním užitočné školské frázy:)


Nový školský rok sa práve začal a podľa nás je to najlepšia príležitosť naučiť sa nové hovorové anglické frázy týkajúce sa školy a učenia.

ACE A TEST - dostať veľmi dobrú známku
napr. "How did you do on  the test?" "I aced it!"

CRAM - učiť sa veľa vecí v krítkom čase
napr. I can't go to the party tonight. I have to cram for my math test.

CUT CLASS - neísť na hodinu
napr. I'm going to cut biology class so that I can finish this project.

DORM - skratka od "dormitory" = internát
napr. Our dorm is really old, but nice.

DROP A CLASS - prestať chodiť na hodinu (úplne)
napr. I have taken too many classes this semester. I'm thinking of dropping a class.

FLUNK - nespraviť skúšku
napr. Tom has flunk economy three times.

FRAT* - skratka od "fraternity" = bratstvo - skupina študentov (chlapcov) na vysokej škole so spoločnými záujmami, hodnotami a pod.
napr. My brother joined a frat to make new friends.

FRESHMAN 15* - veľa študentov priberie, keď začnú chodiť na vysokú školu. Hovorí sa, že prváci (freshmen) priberú 15 libier počas prvého roka a to sa volá "freshman 15".
napr. I go running every day so  that I don't gain the freshman 15.

FULL RIDE - ak študent má alebo dostane "full ride", znamená to, že jeho štipendium pokrýva 100% výdavkov na vzdelanie.
napr. She got a full ride to the state university thanks to her good grades in high school.

HIT THE BOOKS - učiť sa
napr. Sue has to hit the books tonight. She has a final exam tomorrow.

POP QUIZ - neohlásený test
napr. We had a pop quiz in history yesterday. I was totally unprepared!

PULL AN ALL-NIGHTER - študovať celú noc
napr. I always have to pull an all-nighter the night before deadlines.

QUAD - štvorcová alebo obdĺžniková plocha obklopená budovami na pôde vysokej školy
napr. We usually relax on the quad after classes.

SENIORITIS - veľa študentov v poslednom roku vysokej školy zlenivie, lebo vedia, že už koniec školy sa blíži. Tento jav (táto "choroba") sa nazýva "senioritis".
napr. Even the best students often get senioritis just before they graduate.

SLACK OFF - zlenivieť
napr. Many students tend to slack off near the end of the school year.
__________
pozn. 1 - Skupina študentiek na vysokej škole so spoločnými záujmami, hodnotami a pod. sa nazýva sorority (sesterstvo).
 pozn. 2 - Na vysokých školách (high school a college) majú študenti každého ročníka svoje meno:
freshman = first-year student
sophomore = second-year student
junior = third-year student
senior = fourth-year student

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára