utorok 29. septembra 2015

WILL vs. SHALL

Tradičné pravidlo v štandardnej angličtine je, že "shall" sa v budúcom čase používa s osobnými zámenami v prvej osobe (I, we), zatiaľ čo "will" sa používa v ostatných osobách (you, he, she, it, they).
napr. I shall go with you if I am free tomorrow.
         We shall be late.
         You will start to work next week.
         He will be sorry.

V modernej angličtine sa však v tomto prípade vo všetkých osobách zvykne používať sloveso "will".

Ak však chceme v budúcom čase vyjadriť silné odhodlanie alebo povinnosť, používajú sa tieto slovesá presne naopak. To znamená, že "will" sa používa v prvej osobe jednotného aj množného čísla a "shall" vo všetkých ostatných osobách.

napr. I will go to the party! I don't care what you think about it.
         You shall not leave the house after 10 pm.

Opäť platí, že v bežnej hovorovej angličtine sa toto pravidlo nedodržiava striktne, no je dobré naň pamätať pri oficiálnych písomných textoch.


Slovesá "will" a "shall" sa používajú nielen v jednoduchom budúcom čase:


1. will - používa sa, keď chceme niekoho o niečo požiadať, a zároveň, keď niekomu niečo nariaďujeme

napr. Will you open the window, please? - Otvoríte okno, prosím? (žiadosť)
         Will you listen to me! - Budeš ma už počúvať?!  (nariadenie)

2. shall -  používa sa v otázkach (s 1. sobou jednotného aj množného čísla), keď chceme niekomu niečo navrhnúť, ponúknuť, požiadať o radu alebo návrh

napr. Shall we dance? - Zatancujeme si? (návrh)
         Shall I close the door? - Mám zatvoriť dvere? (ponuka)
         What shall we do in the evening? - Čo budeme robiť večer? (žiadosť o návrh)
         What shall I do? - Čo mám robiť? (žiadosť o radu)

Precvičte si, čo ste sa naučili:


štvrtok 24. septembra 2015

Rozprávkové učenie

Asi každý vie, že čítanie je jedným z najlepších spôsobov, ako sa naučiť jazyk. Knihy sú však pre mnohých príliš dlhé a náročné.

Čo tak skúsiť to s rozprávkami. Keďže sú určené pre deti, dá sa nájsť množstvo zjednodušených verzií. A navyše tým môžete zabaviť aj Vaše deti, vnúčence, netere, či synovcov:)Aby sa Vám ľahšie prechádzalo svetom rozprávok, pripravili sme pre Vás zbierku často používaných fráz s ich veľmi voľnými prekladmi do slovenčiny:

- Once upon a time - Kde bolo, tam bolo
- Long time ago... / Long, lon ago... - Dávno, pradávno...
- Tale as old as time. - Príbeh starý ako čas sám.
- true love's kiss - bozk pravej lásky
- a dream come true - splnený sen
- wish upon a star - niečo si želaj (pri padajúcej hviezde)
- The best is yet to come. - To najlepšie ešte len príde.
- Keep on believing! - Neprestávaj veriť!
- The first time I laid my eyes on you... - Keď som ťa prvý krát uzrel...
- Far far away... - Za siedmymi horami, za siedmymi dolinami...
- ...lived happily ever after. - ...a žili šťastne až do smrti.
An' the wheel bend, an' the story end. - A zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.

A teraz si môžete prečítať rozprávku: Beauty and the Beast
https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=xmb51cc0e73ddf67
https://www.classmarker.com/online-test/start/?quiz=6gt51d55e2d2666a

Ďalšie zdroje pekných rozprávok:
http://www.storiestogrowby.com/choose.php
http://www.kidsgen.com/fables_and_fairytales/

A tri krátke a ľahké rozprávky:
http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/PriPea.shtml
http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/Rum.shtml
http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/FrogPrin.shtml

utorok 8. septembra 2015

Free mini serial VIII. - angličtina počas leta

Milí naši študenti,

tak a je to tu. Posledný letný mesiac sa definitívne končí a prichádza september, ktorý okrem príjemného počasia a dvoch dní pracovného pokoja naviac prináša aj mnoho strastí v podobe rozladených detí a teenagerov, ranných zápch a v neposlednom rade aj predčasného vianočného sortimentu v obchodoch. Ak Vás už len pri tejto predstave preventívne rozbolela hlava, zájdite si s nami k doktorovi.

Tohto týždňová téma At the doctor's Vás oboznámi s potrebnou slovnou zásobou, ktorá obsahuje napríklad časti ľudského tela a názvy najčastejších chorôb a symptómov.

Začiatočníci sa okrem toho naučia používať slovesá "have" a "feel".
At the doctor's - beginner >>

Pokročilejší študenti okrem rozšírenej slovnej zásoby vo svojich materiáloch nájdu aj zaujímavé listeningy na tému ako vysvetliť doktorovi svoje problémy.
At the doctor's - advanced >>
Prajeme Vám príjemné strávenie posledných augustových dní, vidíme sa v septembri :-)

Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcim témam, kliknite na niektorý z odkazov nižšie:
S pozdravom,

Team Royalschool & Royal Akadémia

streda 2. septembra 2015

Nový školský rok a s ním užitočné školské frázy:)


Nový školský rok sa práve začal a podľa nás je to najlepšia príležitosť naučiť sa nové hovorové anglické frázy týkajúce sa školy a učenia.

ACE A TEST - dostať veľmi dobrú známku
napr. "How did you do on  the test?" "I aced it!"

CRAM - učiť sa veľa vecí v krítkom čase
napr. I can't go to the party tonight. I have to cram for my math test.

CUT CLASS - neísť na hodinu
napr. I'm going to cut biology class so that I can finish this project.

DORM - skratka od "dormitory" = internát
napr. Our dorm is really old, but nice.

DROP A CLASS - prestať chodiť na hodinu (úplne)
napr. I have taken too many classes this semester. I'm thinking of dropping a class.

FLUNK - nespraviť skúšku
napr. Tom has flunk economy three times.

FRAT* - skratka od "fraternity" = bratstvo - skupina študentov (chlapcov) na vysokej škole so spoločnými záujmami, hodnotami a pod.
napr. My brother joined a frat to make new friends.

FRESHMAN 15* - veľa študentov priberie, keď začnú chodiť na vysokú školu. Hovorí sa, že prváci (freshmen) priberú 15 libier počas prvého roka a to sa volá "freshman 15".
napr. I go running every day so  that I don't gain the freshman 15.

FULL RIDE - ak študent má alebo dostane "full ride", znamená to, že jeho štipendium pokrýva 100% výdavkov na vzdelanie.
napr. She got a full ride to the state university thanks to her good grades in high school.

HIT THE BOOKS - učiť sa
napr. Sue has to hit the books tonight. She has a final exam tomorrow.

POP QUIZ - neohlásený test
napr. We had a pop quiz in history yesterday. I was totally unprepared!

PULL AN ALL-NIGHTER - študovať celú noc
napr. I always have to pull an all-nighter the night before deadlines.

QUAD - štvorcová alebo obdĺžniková plocha obklopená budovami na pôde vysokej školy
napr. We usually relax on the quad after classes.

SENIORITIS - veľa študentov v poslednom roku vysokej školy zlenivie, lebo vedia, že už koniec školy sa blíži. Tento jav (táto "choroba") sa nazýva "senioritis".
napr. Even the best students often get senioritis just before they graduate.

SLACK OFF - zlenivieť
napr. Many students tend to slack off near the end of the school year.
__________
pozn. 1 - Skupina študentiek na vysokej škole so spoločnými záujmami, hodnotami a pod. sa nazýva sorority (sesterstvo).
 pozn. 2 - Na vysokých školách (high school a college) majú študenti každého ročníka svoje meno:
freshman = first-year student
sophomore = second-year student
junior = third-year student
senior = fourth-year student