štvrtok 27. augusta 2015

Reading Comprehension (Čítanie s porozumením)

PARTS OF STORY (časti príbehu)

Pri čítaní každej knihy alebo príbehu si dobre všimnite 4 informácie: kedy a kde sa dej odohráva (setting); kto sú hlavné postavy príbehu a čo je pre nich typické (characters); čo je hlavná zápletka príbehu (problem) a aké je jeho vyústenie (solution).CLOSE READING (pozorné čítanie)

V prípade, že ste už pokročilejší študent v čítaní a porozumení textu, snažte sa o pozorné čítanie. TO znamená, že okrem 4 základných informácií sa snažte uvažovať nad tým, čo čítate. K tomu Vám môžu pomôcť nasledovné frázy:


1. I'm thinking... - Myslím si...
2. I am noticing... - Všímam si... / Všimol som si...
3. I'm wondering... - Čudujem sa... / Zamýšľam sa...
4. I can't believe... - Nedokážem uveriť...
5. This reminds me of... - Toto mi pripomína
6. This is confusing because... - Toto je mätúce, pretože...
7. I like this part because... - Páči sa mi táto časť, pretože...
8. Why... - Prečo...
9. I think the character is feeling... because... - Myslím si, že postava sa cíti..., pretože...
10. I think ... will happen next because... - Myslím si, že ... sa stane, pretože...

Tip: Je dobré, keď si dané informácie aj zapíšete, a potom o nich môžete diskutovať s lektorom alebo inými študentami na hodinách angličtiny alebo s kamarátmi pri kávičke.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára