sobota 22. augusta 2015

Najčastejšie chyby študentov pri študovaní jazykov

Ak by sme sa vás opýtali na najčastejšie chyby pri študovaní jazykov, čo by ste povedali?

Chyby v gramatike? Nesprávna výslovnosť? Slabá slovná zásoba?


Určite sú to všetko veľmi bežné chyby, no tieto chyby nezabrzdia vaše napredovanie v jazyku. Práve naopak,tieto chyby sú úplne prirodzenou súčasťou učenia sa jazyka a ich poznávanie vedie k zlepšeniu.

Medzi skutočné chyby - bariéry, ktoré sme zaznamenali u našich študentov, patrí týchto 5 bodov:1. Strach z robenia chýb - Ako sme napísali, chyby v gramatike, výslovnosti, či nedostatočná slovná zásoba alebo nesprávne použitie slov v kontexte sú nevyhnutnou súčasťou učenia sa jazykov. Kým sa človek naučí plynulo hovoriť v danom jazyku, spraví veľa chýb.

Riešenie problému - Naučte sa poučiť sa z vašich chýb a nebojte sa na nich aj sem-tam zasmiať. Na konci dňa (po hodine) si spíšte svoje najčastejšie chyby a vo voľných chvíľach si ich pozrite a precvičte si správne použitie. Týmto spôsobom si lepšie zapamätáte, na ktoré chyby si máte dávať pozor, a postupne sa chyby pre vás stanú príležitosťou na posun vpred, nie problémom.

2. Učenie sa jazyka = povinnosť -  Mnohí študenti sa učia jazyk kvôli ich práci, často sú k učeniu donútení svojim zamestnávateľom. Ak sa z tohto, či iného dôvodu na učenie jazyka budete stále pozerať ako na povinnosť, oberáte seba nielen o peniaze, no najmä drahocenný čas.

Riešenie problému - Zmeňte svoje hodiny na zábavu. Dohodnite sa s dvoma - troma kamarátmi na spoločnom kurze a učenie jazyka bude pre vás len ďalšou príležitosťou stretnúť sa, pokecať a zasmiať sa. Poproste lektora, aby vám priniesol na hodinu materiály, ktoré by vás mohli zaujímať. Učte sa slovnú zásobu a vetné konštrukcie z vašich obľúbených pesničiek. Naučte sa hovorové slová a správnu výslovnosť pozeraním vašich obľúbených filmov a seriálov. Je veľa možností, stačí nájsť to, čo vám vyhovuje najlepšie.

3. Presvedčenie, že ak nebývate v zahraničí, nemôžete používať jazyk v praxi - Je to bežná výhovorka študentov, prečo si nemôžu jazyk precvičiť v reálnom živote. Myslia si, že ak nemajú možnosť ísť aspoň na pár mesiacov do zahraničia, nikdy nezískajú potrebnú prax.

Riešenie problému - Namiesto hľadania výhovoriek, vyhľadávajte situácie, kde môžete použiť daný jazyk v bežných situáciách, Spýtajte sa očividne strateného turistu na ulici, či potrebuje poradiť s niečím alebo nájsť nejaké miesto. Spravte si výlet kúsok za hranice a prejdite sa po meste, choďte do reštaurácie, či na nákup a pýtajte sa ľudí na ulici a personálu, aj keď v skutočnosti nepotrebujete poradiť.

4. Frustrácia pri počúvaní "native speaker-ov" - Mnohí študenti sú frustrovaní, keď dokážu bez problémov porozumieť písanému textu a pri stretnutí s "native speaker-mi" sú úplne stratení. Dôvodom je rýchlosť ich reči, ktorá spôsobí, že všetko znie len ako plejáda náhodných zvukov.

Riešenie problému - Spoznávajte hovorené slovo spolu s písaným textom. Pozerajte filmy a seriály v pôvodnom jazyku spolu s titulkami v danom jazyku. Ak sa bojíte, že z filmu (seriálu) potom nič nebude mať, pustite si taký, ktorý už dobre poznáte a ľahšie všetkému porozumiete.

5. Presvedčenie, že študovanie jazyka je ťažké - Každý nový jazyk, ktorý sa chcete naučiť, so sebou prináša rôzne výzvy, no nie všetko musí byť práve pre vás príliš ťažké. Váš postoj k učeniu je často hlavným predpokladom toho, či bude daný jazyk pre vás ťažký alebo ľahký. 

Riešenie problému - Prestaňte sa sústrediť len na to, čo je na tom jazyku ťažké, všímajte si aspekty jazyka, ktoré sú pre vás ľahšie. Týmto pozitívnym prístupom sa vyhnete ďalšej frustrácii z učenia sa jazyka. Budete lepšie naladení a aj ťažšie veci sa vám ľahšie dostanú do hlavy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára