streda 12. augusta 2015

Keď to všetko stojí a padá na "spellingu"

BEAR hands alebo BARE hands?V dnešnom blogu sa budeme venovať homonymám -  slovám, ktoré majú rovnakú výslovnosť, no rozdielny význam a často sa aj rozdielne píšu. Práve angličtina patrí medzi jazyky s častým výskytom homoným.

V ďalšom texte Vám poskytneme krátky zoznam homoným, na ktoré môžete bežne natrafiť pri používaní anglického jazyka. Je dôležité vedieť rozdiel medzi jednotlivými dvojicami slov, pretože ich zámena môže niekedy aj zmiasť.

Zoznam 38 bežne používaných homoným:
bare (nahý, holý, prostý)bear (medveď)
be (byť)bee (včela)
brake (brzda, brzdiť)break (prestávka, zlomiť, rozbiť)
buy (kúpiť)by (predložka - podľa,  popri, prostredníctvom...)
cell (bunka)sell (predať)
cereal (obilnina)serial (sériový, seriál)
coarse (hrubý, drsný)course (kurz, chod)
complement (doplnok, doplňovať)compliment (kompliment, dať kompliment)
dam (priehrada)damn (prekliať, prekliaty; používa sa ako nadávka "Damn it!")
dear (milý, drahý)deer (jelen, vysoká zver)
die (zomrieť)dye (farbiť)
fair (spravodlivý, svetlý, veľtrh,...)fare (cestovné poplatky)
flour (múka)flower (kvetina)
for (pre, za,...)four (štyri)
hair (vlasy)hare (zajac)
heal (liečiť)heel (päta, opätok)
hear (počuť)here (tu)
hole (diera, jama)whole (celý)
knight (rytier)night (noc)
knot (uzol)not (zápor)
know (vedieť, poznať)no (nie, žiaden)
male (mužský, samčí, muž, samec)mail (pošta)
meat (mäso)meet (stretnúť)
peace (mier)piece (kus)
plain (prostý, rovina)plane (lietadlo)
route (cesta, trasa)root (koreň)
root (koreň)route (cesta, trasa)
sail (plaviť sa, plachta)sale (predaj, výpredaj)
sea (more)see (vidieť)
sole (podrážka, jediný, výhradný)soul (duša)
some (nejaký)sum (suma)
son (syn)sun (slnko)
stationary (stacionárny)stationery (papierníctvo)
steal (kradnúť)steel (oceľ)
tail (chvost)tale (rozprávka, historka)
their (ich)there (tam)
to (predložka - na, k, do...; neurčitok)too (tiež, príliš)
week (týždeň)weak (slabý)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára