štvrtok 27. augusta 2015

Reading Comprehension (Čítanie s porozumením)

PARTS OF STORY (časti príbehu)

Pri čítaní každej knihy alebo príbehu si dobre všimnite 4 informácie: kedy a kde sa dej odohráva (setting); kto sú hlavné postavy príbehu a čo je pre nich typické (characters); čo je hlavná zápletka príbehu (problem) a aké je jeho vyústenie (solution).CLOSE READING (pozorné čítanie)

V prípade, že ste už pokročilejší študent v čítaní a porozumení textu, snažte sa o pozorné čítanie. TO znamená, že okrem 4 základných informácií sa snažte uvažovať nad tým, čo čítate. K tomu Vám môžu pomôcť nasledovné frázy:


1. I'm thinking... - Myslím si...
2. I am noticing... - Všímam si... / Všimol som si...
3. I'm wondering... - Čudujem sa... / Zamýšľam sa...
4. I can't believe... - Nedokážem uveriť...
5. This reminds me of... - Toto mi pripomína
6. This is confusing because... - Toto je mätúce, pretože...
7. I like this part because... - Páči sa mi táto časť, pretože...
8. Why... - Prečo...
9. I think the character is feeling... because... - Myslím si, že postava sa cíti..., pretože...
10. I think ... will happen next because... - Myslím si, že ... sa stane, pretože...

Tip: Je dobré, keď si dané informácie aj zapíšete, a potom o nich môžete diskutovať s lektorom alebo inými študentami na hodinách angličtiny alebo s kamarátmi pri kávičke.

pondelok 24. augusta 2015

Free mini serial VII. - angličtina počas leta

Milí naši študenti,

leto sa pomaly chýli ku koncu a s ním aj obľúbené obdobie dovoleniek a výletov. Poďme tieto zvyšné dni využiť užitočne a naučme sa spolu opäť niečo nové.

Tento týždeň si spolu zájdeme do reštaurácie. Naučíme Vás všetky dôležité slovíčka a ukážeme, ako si objednať či už priamo u čašníka, alebo telefonicky (pokročilejší študenti).

At a restaurant - pre začiatočníkov >>
At a restaurant - pre pokročilých >>
Príjemný zvyšok pracovného týždňa a dobrú chuť :)

Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcim témam, kliknite na niektorý z odkazov nižšie:
S pozdravom,

Team Royalschool & Royal Akadémia

sobota 22. augusta 2015

Najčastejšie chyby študentov pri študovaní jazykov

Ak by sme sa vás opýtali na najčastejšie chyby pri študovaní jazykov, čo by ste povedali?

Chyby v gramatike? Nesprávna výslovnosť? Slabá slovná zásoba?


Určite sú to všetko veľmi bežné chyby, no tieto chyby nezabrzdia vaše napredovanie v jazyku. Práve naopak,tieto chyby sú úplne prirodzenou súčasťou učenia sa jazyka a ich poznávanie vedie k zlepšeniu.

Medzi skutočné chyby - bariéry, ktoré sme zaznamenali u našich študentov, patrí týchto 5 bodov:1. Strach z robenia chýb - Ako sme napísali, chyby v gramatike, výslovnosti, či nedostatočná slovná zásoba alebo nesprávne použitie slov v kontexte sú nevyhnutnou súčasťou učenia sa jazykov. Kým sa človek naučí plynulo hovoriť v danom jazyku, spraví veľa chýb.

Riešenie problému - Naučte sa poučiť sa z vašich chýb a nebojte sa na nich aj sem-tam zasmiať. Na konci dňa (po hodine) si spíšte svoje najčastejšie chyby a vo voľných chvíľach si ich pozrite a precvičte si správne použitie. Týmto spôsobom si lepšie zapamätáte, na ktoré chyby si máte dávať pozor, a postupne sa chyby pre vás stanú príležitosťou na posun vpred, nie problémom.

2. Učenie sa jazyka = povinnosť -  Mnohí študenti sa učia jazyk kvôli ich práci, často sú k učeniu donútení svojim zamestnávateľom. Ak sa z tohto, či iného dôvodu na učenie jazyka budete stále pozerať ako na povinnosť, oberáte seba nielen o peniaze, no najmä drahocenný čas.

Riešenie problému - Zmeňte svoje hodiny na zábavu. Dohodnite sa s dvoma - troma kamarátmi na spoločnom kurze a učenie jazyka bude pre vás len ďalšou príležitosťou stretnúť sa, pokecať a zasmiať sa. Poproste lektora, aby vám priniesol na hodinu materiály, ktoré by vás mohli zaujímať. Učte sa slovnú zásobu a vetné konštrukcie z vašich obľúbených pesničiek. Naučte sa hovorové slová a správnu výslovnosť pozeraním vašich obľúbených filmov a seriálov. Je veľa možností, stačí nájsť to, čo vám vyhovuje najlepšie.

3. Presvedčenie, že ak nebývate v zahraničí, nemôžete používať jazyk v praxi - Je to bežná výhovorka študentov, prečo si nemôžu jazyk precvičiť v reálnom živote. Myslia si, že ak nemajú možnosť ísť aspoň na pár mesiacov do zahraničia, nikdy nezískajú potrebnú prax.

Riešenie problému - Namiesto hľadania výhovoriek, vyhľadávajte situácie, kde môžete použiť daný jazyk v bežných situáciách, Spýtajte sa očividne strateného turistu na ulici, či potrebuje poradiť s niečím alebo nájsť nejaké miesto. Spravte si výlet kúsok za hranice a prejdite sa po meste, choďte do reštaurácie, či na nákup a pýtajte sa ľudí na ulici a personálu, aj keď v skutočnosti nepotrebujete poradiť.

4. Frustrácia pri počúvaní "native speaker-ov" - Mnohí študenti sú frustrovaní, keď dokážu bez problémov porozumieť písanému textu a pri stretnutí s "native speaker-mi" sú úplne stratení. Dôvodom je rýchlosť ich reči, ktorá spôsobí, že všetko znie len ako plejáda náhodných zvukov.

Riešenie problému - Spoznávajte hovorené slovo spolu s písaným textom. Pozerajte filmy a seriály v pôvodnom jazyku spolu s titulkami v danom jazyku. Ak sa bojíte, že z filmu (seriálu) potom nič nebude mať, pustite si taký, ktorý už dobre poznáte a ľahšie všetkému porozumiete.

5. Presvedčenie, že študovanie jazyka je ťažké - Každý nový jazyk, ktorý sa chcete naučiť, so sebou prináša rôzne výzvy, no nie všetko musí byť práve pre vás príliš ťažké. Váš postoj k učeniu je často hlavným predpokladom toho, či bude daný jazyk pre vás ťažký alebo ľahký. 

Riešenie problému - Prestaňte sa sústrediť len na to, čo je na tom jazyku ťažké, všímajte si aspekty jazyka, ktoré sú pre vás ľahšie. Týmto pozitívnym prístupom sa vyhnete ďalšej frustrácii z učenia sa jazyka. Budete lepšie naladení a aj ťažšie veci sa vám ľahšie dostanú do hlavy.

utorok 18. augusta 2015

Free mini serial VI. - angličtina počas leta

Milí naši študenti,

sme veľmi radi, že ani táto vlna horúčav Vás neodradila od toho, aby ste sa s nami ponorili do hĺbok anglického jazyka a popracovali na Vašej slovnej zásobe.

Pokiaľ Vás už nebaví vyvaľovať sa na slnku a radšej by ste sa pred ním skryli v klimatizovaných priestoroch obchodného centra, určite sa Vám vyplatí pozrieť si našu tému "At the shop".

Pre pokročilejších a zároveň odvážnejších študentov máme pripravenú tému "Haggling at the market", plnú fráz a slovíčok, ktoré Vám pomôžu zlomiť aj toho najtvrdšieho predajcu na lokálnom trhovisku.

Mnohí z Vás už určite na svojej ceste po zahraničných krajinách zažili nejakú zábavnú príhodu spojenú s nakupovaním. Ak sa rozhodnete podeliť sa s ňou, budeme veľmi radi :)

predošlí príspevok tu >>
predošlí príspevok tu >>
tretí príspevok tu >>
druhý príspevok tu >>
prvý príspevok tu >>

Príjemný zvyšok týždňa, vidíme sa čoskoro.

S pozdravom,

Team Royalschool & Royal Akadémia

streda 12. augusta 2015

Keď to všetko stojí a padá na "spellingu"

BEAR hands alebo BARE hands?V dnešnom blogu sa budeme venovať homonymám -  slovám, ktoré majú rovnakú výslovnosť, no rozdielny význam a často sa aj rozdielne píšu. Práve angličtina patrí medzi jazyky s častým výskytom homoným.

V ďalšom texte Vám poskytneme krátky zoznam homoným, na ktoré môžete bežne natrafiť pri používaní anglického jazyka. Je dôležité vedieť rozdiel medzi jednotlivými dvojicami slov, pretože ich zámena môže niekedy aj zmiasť.

Zoznam 38 bežne používaných homoným:
bare (nahý, holý, prostý)bear (medveď)
be (byť)bee (včela)
brake (brzda, brzdiť)break (prestávka, zlomiť, rozbiť)
buy (kúpiť)by (predložka - podľa,  popri, prostredníctvom...)
cell (bunka)sell (predať)
cereal (obilnina)serial (sériový, seriál)
coarse (hrubý, drsný)course (kurz, chod)
complement (doplnok, doplňovať)compliment (kompliment, dať kompliment)
dam (priehrada)damn (prekliať, prekliaty; používa sa ako nadávka "Damn it!")
dear (milý, drahý)deer (jelen, vysoká zver)
die (zomrieť)dye (farbiť)
fair (spravodlivý, svetlý, veľtrh,...)fare (cestovné poplatky)
flour (múka)flower (kvetina)
for (pre, za,...)four (štyri)
hair (vlasy)hare (zajac)
heal (liečiť)heel (päta, opätok)
hear (počuť)here (tu)
hole (diera, jama)whole (celý)
knight (rytier)night (noc)
knot (uzol)not (zápor)
know (vedieť, poznať)no (nie, žiaden)
male (mužský, samčí, muž, samec)mail (pošta)
meat (mäso)meet (stretnúť)
peace (mier)piece (kus)
plain (prostý, rovina)plane (lietadlo)
route (cesta, trasa)root (koreň)
root (koreň)route (cesta, trasa)
sail (plaviť sa, plachta)sale (predaj, výpredaj)
sea (more)see (vidieť)
sole (podrážka, jediný, výhradný)soul (duša)
some (nejaký)sum (suma)
son (syn)sun (slnko)
stationary (stacionárny)stationery (papierníctvo)
steal (kradnúť)steel (oceľ)
tail (chvost)tale (rozprávka, historka)
their (ich)there (tam)
to (predložka - na, k, do...; neurčitok)too (tiež, príliš)
week (týždeň)weak (slabý)

utorok 11. augusta 2015

Free mini serial V. - angličtina počas leta

Milí naši študenti,

polovička letných prázdnin je už za nami, rovnako ako polovica našej letnej cesty za poznaním anglického jazyka. Je preto čas na drobnú rekapituláciu toho, čo sme sa spolu doteraz naučili.

Tento týždeň Vám prinášame dva online testy, v ktorých si môžete preskúšať Vaše vedomosti z tém, ktoré sme spolu doposiaľ prebrali.
Nižšia úroveň – Prejsť na test nižšej úrovne >>
Vyššia úroveň – Prejsť na test vyššej úrovne >>
Tieto testy Vám spoľahlivo ukážu do akej miery ste danú tému zvládli. Nezabúdajte pritom, že opakovanie je matkou múdrosti, preto ak natrafíte na slovíčka alebo frázy, ktoré Vám nie sú jasné, neváhajte sa vrátiť k predchádzajúcim newslettrom a učivo si preopakovať.

predošlí príspevok tu >>
tretí príspevok tu >>
druhý príspevok tu >>
prvý príspevok tu >>
Prajeme Vám veľa šťastia pri vypĺňaní :)

S pozdravom,

Team Royalschool & Royal Akadémia

utorok 4. augusta 2015

Free mini serial IV. - angličtina počas leta

Milí naši študenti,

počasie nám síce minulý týždeň pripravilo horúce chvíľky, my sme ale odolali, zapli sme klímu a pripravili sme pre Vás drobné osvieženie v podobe dvoch nových zaujímavých tém, plných užitočných anglických fráz a slovíčok.

Začiatočníkom odporúčame vybrať sa s nami na pláž, resp. pribaliť si so sebou náš materiál "Going to the beach", ktorý obsahuje najdôležitejsiu slovnú zásobu, ktorú na svojom výlete využijete.

Pokročilejších študentov vezmeme na výlet do hôr. Téma "Hiking/Trekking" Vás naučí všetky slová a frázy, ktoré budete pri svojej túre potrebovať.
Užívajte si naďalej toto krásne ročné obdobie, o týždeň sa Vám znovu ozveme s ďalším pokračovaním nášho malého letného sprievodcu angličtinou :)

S pozdravom,

Team Royalschool & Royal Akadémia

Free mini serial III. - angličtina počas leta

Dobrý deň,

opäť sa Vám prihovárame s ďalším dielom nášho letného dobrodružstva.
Naposledy sme si spolu prešli cestovanie rôznymi spojmi. Tentoraz Vám
prinášame frázy, ktoré môžete využiť buď v zahraničí pri hľadaní Vášho
cieľa, alebo ak niekto nevie niekam trafiť a potrebuje poradiť v
cudzom jazyku.

Pre začiatočníkov je určená téma "Asking for and giving directions". Prinášame Vám v nej slovnú zásobu a dôležité frázy, ktoré Vám pomôžu vysvetliť, prípadne opýtať sa na správny smer cesty.

Pre pokročilejších študentov sme tentokrát pripravili tému "Sightseeing", ktorej obsah určite využijete pri návšteve zahraničných historických a kultúrnych pamiatok.
Ak by ste si chceli prejsť túto časť podrobnejšie, skúste sa pozrieť
na krátku ukážku videa s Viliamom -
https://youtu.be/cBzehlCkics?list=PLo6WZqRIf0-qB9UlzVJs48Xz0swNZ8Ihs
Alebo mu môžete napísať email: vilo.rigo@royalakademia.sk
Na záver by sme sa radi aj touto cestou poďakovali študentom, ktorí
nám poslali ich postrehy a momentky z dovolenky. A ako nám napísal pán
Rastislav, znalosť angličtiny môžete využiť ba aj na Domaši. :)

Prajeme Vám nádherný zvyšok týždňa.


Team Royalschool & Royal Akadémia

Free mini serial II. - angličtina počas leta

Dobrý deň prajeme,

Minulý týždeň sme začali s naším mini seriálom, v rámci ktorého Vám prinášame témy spojené s letnou dovolenkou v zahraničí. Tentokrát sa pozrieme na samotný priebeh cestovania. 

Celú tému si môžete prejsť aj s Viliamom prostredníctvom jeho video kurzu. Tu je jeho ukážka.
https://www.youtube.com/watch?v=SURnuRoKGIU

Opäť máme pre Vás dve úrovne – jednu pre začiatočníkov
http://www.royalschool.sk/files/audio/travelling/Travelling-Beg.pdf

a jednu pre tých zbehlejších v anglickom jazyku:
http://www.royalschool.sk/files/audio/travelling/Travelling-Adv.pdf


Na našej Facebook stránke sme Vás v rámci tohto týždňovej témy poprosili o Vaše tipy ohľadom miest na Slovensku, ktoré sa oplatí navštíviť. Ak viete o nejakom nádhernom mieste, napíšte nám v komentári, prosím, jeho názov, poprípade pošlite fotku. Na Slovensku je toľko krásnych miest, ktoré stoja za objavenie. www.facebook.com/royalschool

Ak by o nich ľudia vedeli, možno by sa vyťaženosť slovenských vlakov dostala až na takúto úroveň. ;)
http://actionbash.com/wp-content/uploads/2012/06/Funny-pakistani-image.jpg


Team Royalschool & Royal Akadémia

Free mini serial - angličtina počas leta

Dobrý deň prajeme,

na začiatku roka sme Vám predstavili niekoľko krokov, ktoré Vám môžu pomôcť pri učení sa cudzieho jazyka: 
http://blog.royalschool.sk/2015/01/ako-sa-ucit-cudzi-jazyk-jednoduchsie.html

Spätná odozva nás utvrdila v tom, že podobné odporúčania sú pre Vás veľmi prínosné a zjednodušujú už aj tak náročné vzdelávanie sa.

A keďže tu máme leto, rozhodli sme sa, že Vám každý týždeň okrem zaujímavých otvorených hodín prinesieme na osvieženie jazykových vedomostí aj jednu tému, ktorú si môžete pomocou priložených materiálov prejsť.

Tento týždeň začneme tým, čo predchádza samotnej dovolenke – rezervácia hotela a následné ubytovanie sa. Podrobnejšie túto tému vysvetlil pre anglický jazyk Viliam vo videu v rámci Royal Akadémie. Tu je jeho ukážka: https://www.youtube.com/watch?v=Zrvpj2Q_eS8

Pre začiatočníkov a mierne pokročilých sme pripravili tento materiál:
http://www.royalschool.sk/files/Hotel-Beg.pdf

Pre pokročilých sme pripravili tento materiál:
http://www.royalschool.sk/files/Hotel-Adv.pdf

Na záver sme zvolili niečo na odľahčenie, aby nám toto leto začalo príjemne a s úsmevom. :) https://www.youtube.com/watch?v=sCpGswrqUhg


Team Royalschool & Royal Akadémia