streda 29. júla 2015

Me, Myself or I?


Rozdiel medzi zámenami "I", "me" a "myself"  sa dá zhrnúť veľmi jednoducho - "I" je prvá osoba jednotného čísla a je podmetom vety; "ME" je prvá osoba jednotného čísla a je predmetom vety; "MYSELF" je zvratné zámeno, do slovenského jazyka sa dá preložiť ako "sa" alebo "si".


Aj napriek tomu mnohí ľudia ich v určitých vetách zamieňajú. Uvedieme si teda príklady viet, kde sa tieto zámená často používajú nesprávne.

1. Nesprávne: My mother and me are going to the cinema tonight.
    Správne: My mother and I....
2. Nesprávne: The job has to be done by both Susan and I.
    Správne: ... by both Susan and me.
3. Nesprávne: The job was done by Jane and myself.
    Správne: ...by Jane and me.

V prvej vete si stačí odmyslieť slová "my mother" a každý uvidí, že zámeno "me" je tam nesprávne. Takmer nikto, kto sa snaží vyjadrovať gramaticky správne, by nezačal túto vetu takto: "Me is going to the cinema tonight." Rovnako je teda nesprávne povedať "My mother and me...".

V druhej vete vidíme opačný prípad, keď vo vete potrebujeme použiť osobné zámeno ako predmet. To znamená, že nominatív "I" tu nemôže byť použítý. Opäť je to lepšie vidieť, ak vynecháme "Susan". V tom prípade veta, "The job has to be done by I.", znie veľkej väčšine ľudí nesprávne. Rovnako je nesprávne povedať "...by both Susan and I.".

V tretej vete tiež potrebujeme použiť osobné zámeno ako predmet, t.j. zámeno "me". Zvratné zámeno "myself" sa používa, ak "ja" vykonám nejakú činnosť sám pre seba, ako napríklad:

Dovoľte aby som sa predstavil. - Let me introduce myself.
Odvážil som sa na váhe. - I weighed myself on the scales.
Rozveselil som sa počúvaním hudby. - I cheered myself up by listening to music.
Sľúbil som si, že budem čítať viac kníh. - I promised myself to read more books.

Ďalšie správne použitie zámena "myself" je, ak chceme zdôrazniť, že JA (sám) som niečo vykonal. V tomto prípade sa často používa výraz "by myself", ktorý má význam "ja sám". Dá sa to využiť len vo vetách, ktorých podmetom je "I". Napríklad:

I have to make dinner (by) myself.
I built the doghouse (by) myself.
I did my homework (by) myself.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára