piatok 3. júla 2015

Amount vs Number

Ktorá možnosť je správna?


A: The number of attacks has decreased in the past few years.

B: The amount of attacks has decreased in the past few years.


Mnohí by povedali, že obe možnosti sú správne, No medzi slovami "amount" a "number" je jeden zásadný rozdiel.

1. AMOUNT - používa sa pre nepočítateľné podstatné mená (napr. water, money, time)

Napr.
The amount of water in this room isn't enough for all of us.
I've got large amount of money in my wallet.

2. NUMBER - používa sa pre počítateľné podstatné mená (napr. books, dollars, hours)

Napr.
The number of students interested in learning languages has increased.
The number of choices made her decision more difficult.

Vzhľadom na to, že slovo "attack" je počítateľné, správna odpoveď je písmeno A.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára