utorok 12. mája 2015

Šesť základných pravidiel modálnych slovies

Modálne slovesá opisujú povinnosť, možnosť, schopnosť alebo názor. Od ostatných slovies sa odlišujú v šiestich základných bodoch, o ktorých si povieme v tomto blogu.Ktoré slovesá sú modálne?


Sú to slovesá, ktoré určite používate veľmi často, no možno ich nepoznáte pod týmto názvom. Medzi modálne slovesá v angličtine zaraďujeme:

Can
Could
May
Might
Will
Would
Shall
Should
Must

Čím sa odlišujú od ostatných slovies?


1.    Modálne slovesá netvoria neurčitok (neexistuje to must, to will...).

2.    Vždy za nimi nasleduje sloveso v základnom tvare.

Správne: He could run very fast.
Nesprávne: He could ran very fast./He could to run very fast./He could running very fast.

3.    V 3. osobe jednotného čísla nepriberajú „-s“.

Správne: She must go home now.
Nesprávne: She musts go home now.

4.    Modálne slovesá netvoria priebehové tvary.

Správne: I must go now.
Nesprávne: I am musting go now.

5.    Na tvorbu záporu používame jednoduché „not“.

Správne: You should not (shouldn’t) work so hard.
Nesprávne: You don’t should work so hard.

6.    Pri tvorbe otázok jednoducho vymeníme podmet s prísudkom (podstatné meno/zámeno s modálnym slovesom).

Správne: Can you speak English?
Nesprávne: Do you can speak English?

Precvičte si tieto pravidlá v cvičení Modálne slovesá.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára