štvrtok 28. mája 2015

Privlastňovací spôsob v angličtine

"My brother’s car" or "My brothers' car"


Privlastňovací spôsob sa v angličtine tvorí pridaním apostrofu a písmena –s. Vyjadrujeme ním vlastníctvo alebo vzťah medzi objektmi (napr. my brother’s car, my brother’s girlfriend).

Pravidlá

Apostrof a písmeno –s pridávame pri vyjadrení vlastníctva alebo vzťahu pri ľuďoch a zvieratách, ale aj pri miestach, organizáciách a spoločnostiach, ak nimi vyjadrujeme skupinu ľudí.
napr.
Jane’s new coat is really beautiful.
This boot is my dog’s new toy.
Our company’s (people working in the company) strength is in our hard work.

V prípade neživých vecí nie je obvyklé používať apostrof a písmeno –s. Privlastňovací spôsob sa tvorí pomocou predložky genitívu (of).
napr.
The windows of our house are white and green colour. (not Our house’s windows…)

1. Podstatné mená v jednotnom čísle
Privlastňovací spôsob sa tvorí jednoduchým pridaním apostrofu a písmena –s.

napr.
My father’s house is next to the beach.
Jason’s brother is my classmate.

2. Podstatné mená v množnom čísle končiace na –s
Privlastňovací spôsob sa tvorí pridaním apostrofu bez písmena –s.

napr.
Both girls’ favorite movie is Cinderella.
I’ve brought our players’ new T-shirts.

3. Podstatné mená v množnom čísle nekončiace na –s
Privlastňovací spôsob sa tvorí jednoduchým pridaním apostrofu a písmena –s.

napr.
This is her children’s new school.
Romantic comedies are usually women’s favorite genre.

4. Podstatné mená v jednotnom čísle končiace na –s

a) Väčšina mien priberá aj apostrof, aj písmeno –s.
napr.
We’re going to James’s party.
Frances’s new car is beautiful.

b) Zastarané a náboženské mená priberajú len apostrof.
napr.
Sophocles’ plays are still performed today.
These men were Jesus’ disciples (učeníci).

5. Viac podstatných mien za sebou (spojených spojkou „a“, „alebo“, a pod.)

a) ak sú všetky osoby (zvieratá) vlastníkmi jednej veci (majú rovnaký vzťah k tej istej osobe/zvieraťu), pridávame apostrof a –s len ku poslednému podstatnému menu
napr.
Jack and Jill’s car is very fast.
Tha cat and dog’s owner is very impolite.

b) ak každá z osôb (zvierat) je vlastníkom inej veci (majú daný vzťah k inej osobe/zvieraťu), pridávame apostrof a –s ku všetkým podstatným menám
napr.
Jack’s and Jill’s cars are very fast.
The cat’s and dog’s owners are very impolite.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára