štvrtok 28. mája 2015

Privlastňovací spôsob v angličtine

"My brother’s car" or "My brothers' car"


Privlastňovací spôsob sa v angličtine tvorí pridaním apostrofu a písmena –s. Vyjadrujeme ním vlastníctvo alebo vzťah medzi objektmi (napr. my brother’s car, my brother’s girlfriend).

Pravidlá

Apostrof a písmeno –s pridávame pri vyjadrení vlastníctva alebo vzťahu pri ľuďoch a zvieratách, ale aj pri miestach, organizáciách a spoločnostiach, ak nimi vyjadrujeme skupinu ľudí.
napr.
Jane’s new coat is really beautiful.
This boot is my dog’s new toy.
Our company’s (people working in the company) strength is in our hard work.

V prípade neživých vecí nie je obvyklé používať apostrof a písmeno –s. Privlastňovací spôsob sa tvorí pomocou predložky genitívu (of).
napr.
The windows of our house are white and green colour. (not Our house’s windows…)

1. Podstatné mená v jednotnom čísle
Privlastňovací spôsob sa tvorí jednoduchým pridaním apostrofu a písmena –s.

napr.
My father’s house is next to the beach.
Jason’s brother is my classmate.

2. Podstatné mená v množnom čísle končiace na –s
Privlastňovací spôsob sa tvorí pridaním apostrofu bez písmena –s.

napr.
Both girls’ favorite movie is Cinderella.
I’ve brought our players’ new T-shirts.

3. Podstatné mená v množnom čísle nekončiace na –s
Privlastňovací spôsob sa tvorí jednoduchým pridaním apostrofu a písmena –s.

napr.
This is her children’s new school.
Romantic comedies are usually women’s favorite genre.

4. Podstatné mená v jednotnom čísle končiace na –s

a) Väčšina mien priberá aj apostrof, aj písmeno –s.
napr.
We’re going to James’s party.
Frances’s new car is beautiful.

b) Zastarané a náboženské mená priberajú len apostrof.
napr.
Sophocles’ plays are still performed today.
These men were Jesus’ disciples (učeníci).

5. Viac podstatných mien za sebou (spojených spojkou „a“, „alebo“, a pod.)

a) ak sú všetky osoby (zvieratá) vlastníkmi jednej veci (majú rovnaký vzťah k tej istej osobe/zvieraťu), pridávame apostrof a –s len ku poslednému podstatnému menu
napr.
Jack and Jill’s car is very fast.
Tha cat and dog’s owner is very impolite.

b) ak každá z osôb (zvierat) je vlastníkom inej veci (majú daný vzťah k inej osobe/zvieraťu), pridávame apostrof a –s ku všetkým podstatným menám
napr.
Jack’s and Jill’s cars are very fast.
The cat’s and dog’s owners are very impolite.

sobota 23. mája 2015

BUZZWORDS

...alebo „Ktoré slová používať na mítingu, aby ste aj dnes zneli rozhľadene a múdro.“


Buzzword (buzz – bzukot, šum; word –slovo) je skupina slov, ktoré sú módne a v danej dobe nadmerne používané. Väčšinou ide o akýkoľvek nový, inovovaný, radikálny alebo revolučný termín, ktorý je najprv primárne používaný v určitom obore (IT, ekonómia, marketing, obchod...) a následne často prechádza aj do slovníka laickej verejnosti.

Aj slová ako blog, web, e-mail a podobne kedysi patrili do tejto skupiny slov a dnes ich už používame ako úplne bežné slová.

Najnovšie "buzzwordy"

V nasledujúcom zozname Vám prinášame najnovšie anglické buzzwordy, ktoré podľa Macmillan Dictionary pribudli do „slovníka“ za prvých päť mesiacov tohto roku.

·         brinner – vzniklo zo slov „breakfast“ a „dinner“ a označuje jedlo podávané večer, ktoré sa skladá z ingrediencií (resp. jedál) typických pre raňajky.

·         confidence and supply – dohoda medzi politickými stranami, ktorá umožňuje menšinovej strane zohrávať určitú úlohu vo vláde, a je menej formálna ako koalícia.

·         spiralizer – kuchynský nástroj, ktorý krája zeleninu na veľmi tenké a dlhé kusy.

·         ruburb – oblasť vidieka, kde sa nachádza  bytová výstavba aj farmy a ľudia odtiaľ dochádzajú do blízkych miest za prácou.

·         demi-decade – polovica dekády

·         normcore – módny trend, podľa ktorého ľudia úmyselne nosia obyčajné, lacné a ľahko dostupné oblečenie.

·         nanodegree – kurz alebo štúdium, ktoré trvá oveľa kratšie ako univerzitné štúdium a zameriava sa na zručnosti potrebné pre konkrétnu pracovnú pozíciu.

·         empty chair – je to spôsob strápnenia človeka, ktorý sa odmietne zúčastniť (väčšinou verejnej) debaty tým, že do debatnej miestnosti dáte prázdnu stoličku, ktorá daného človeka „zasupuje“.

·         hearable – elektronický prístroj, ktorý sa nosí v uchu.

·         JOMO = joy of missing out – potešenie, ktoré získate tým, že namiesto sledovania toho, čo robia a hovoria ostatní, venujete čas niečomu, čo chcete robiť Vy.

·         free-from – označuje jedlá, ktoré neobsahujú lepok, mliečne produkty atď., čím sú bezpečné aj pre alergikov.

·         text neck – problémy s krkom a chrbticou, ktoré sú spôsobené častým skláňaním sa nad mobilom, tabletom a pod.

·         bae – označuje človeka, s ktorým máte romantický vzťah.

·         paleo diet – diéta založená na jedle konzumovanom v dobe kamennej.

·         SOLE – samostatne organizované výučbové prostredie, pri ktorom sa skupiny detí učia nezávisle využitím počítačov a internetu.

·         likebait – webový obsah, ktorý má za úlohu vygenerovať čo najviac „Páči sa mi to“ (Like-ov)  na sociálnej sieti.

·         garbage patch – veľká plocha mora, v ktorej prúdy spôsobujú hromadenie odpadu.

utorok 12. mája 2015

Šesť základných pravidiel modálnych slovies

Modálne slovesá opisujú povinnosť, možnosť, schopnosť alebo názor. Od ostatných slovies sa odlišujú v šiestich základných bodoch, o ktorých si povieme v tomto blogu.Ktoré slovesá sú modálne?


Sú to slovesá, ktoré určite používate veľmi často, no možno ich nepoznáte pod týmto názvom. Medzi modálne slovesá v angličtine zaraďujeme:

Can
Could
May
Might
Will
Would
Shall
Should
Must

Čím sa odlišujú od ostatných slovies?


1.    Modálne slovesá netvoria neurčitok (neexistuje to must, to will...).

2.    Vždy za nimi nasleduje sloveso v základnom tvare.

Správne: He could run very fast.
Nesprávne: He could ran very fast./He could to run very fast./He could running very fast.

3.    V 3. osobe jednotného čísla nepriberajú „-s“.

Správne: She must go home now.
Nesprávne: She musts go home now.

4.    Modálne slovesá netvoria priebehové tvary.

Správne: I must go now.
Nesprávne: I am musting go now.

5.    Na tvorbu záporu používame jednoduché „not“.

Správne: You should not (shouldn’t) work so hard.
Nesprávne: You don’t should work so hard.

6.    Pri tvorbe otázok jednoducho vymeníme podmet s prísudkom (podstatné meno/zámeno s modálnym slovesom).

Správne: Can you speak English?
Nesprávne: Do you can speak English?

Precvičte si tieto pravidlá v cvičení Modálne slovesá.

štvrtok 7. mája 2015

Ako byť zdvorilý aj v angličtine

Pokúste sa nehovoriť príliš priamo


Ak v angličtine hovoríte svoje názory, pocity a podobne príliš priamo, môže sa Vám stať, že budete znieť agresívne a ľudí to môže odradiť od konverzácie s Vami. To platí nielen pri obchodnom styku a rokovaniach, ale aj v bežných každodenných situáciách.

V tomto blogu Vám dáme zopár rád, ako byť k ľuďom úprimný, no stále ostať zdvorilý.

1. Používanie "jemnejších" výrazov


Napríklad namiesto priamej vety "It's hot in here. Let's open the window." je vhodné použiť jej jemnejšiu verziu "It's kind of hot in here. Could we open the window?".

Ďalšie príklady:
- "Speak more quietly" (priame) - "Could you just speak a little more quietly, please?" (jemnejšie)
- "You must improve your English."(priame) - "Your English could possibly be improved."(jemnejšie)
- "You need to spend more time with your family." (priame) - "You may need to spend more time with your family." (jemnejšie)
- "I don't like it." (priame) - "I'm afraid I don't really like it." (jemnejšie)
- "I didn't catch that."(priame) - "I'm sorry I didn't quite catch that." (jemnejšie)

2. Žiadne negatívne slová - je lepšie použiť pozitívne slovo v negatívnej forme vety


Ľudia väčšinou lepšie reagujú na pozitívne slová, aj keď sú použité v negatívnej vete. Namiesto "I think that's a bad idea." skúste radšej použiť "I don't think that's a good idea.".

Ďalšie príklady:
- "He is ugly" - "He isn't very handsome."
- "That sounds horrible." - "That really doesn't sound very good."

3. Nepoukazujte na druhého - ak sa dá, namiesto "you" použite "I" alebo "we"


Namiesto toho, aby ste pomyselne ukázali prstom na toho druhého, skúste začať tú istú vetu od Vás. Napríklad namiesto vety "You don't understand me." použite "Perhaps I'm not making myself clear."

Ďalšie príklady:
- "You  didn't explain this point." - "I didn't understand this point."
- "You need to give us more time." - "We would need a little more time."
- "You need to give us a better price." - "We're looking for  a better price."