streda 29. apríla 2015

Otázky a odpovede - Kurzy pre firmy - testovanie

Podstatou firemnej výučby je, že lektor dochádza do priestorov spoločnosti v dohodnutých termínoch.

Ako však prebieha celý proces ešte pred začiatkom samotnej výučby?

V prvom kroku je dôležité budúcich študentov otestovať. Spravidla to robíme v dvoch kolách. 

Prvé kolo prebieha prostredníctvom on-line testovania. Test je možné absolvovať  všade tam, kde máte prístup k internetovému pripojeniu. Samotný test je zložený z gramatických otázok a slovnej zásoby. Niekoľko otázok je zameraných na porozumenie zvukovej nahrávky a textu a taktiež na preukázanie jazykovej zdatnosti prostredníctvom opisu obrázkov písomnou formou.

Druhé kolo prebieha osobne. Cieľom je zistiť, ako si absolventi on-line testov stoja s verbálnym prejavom, jeho plynulosťou, ovládaním gramatiky a schopnosťou vyjadriť konkrétnu myšlienku. 

Stretávame sa s tým, že ľudia majú z tejto časti veľký stres. Preto ich vždy ubezpečujeme, že nám nejde o ich klasifikáciu, ale o objektívne posúdenie ich jazykovej úrovne a následne správne zaradenie do skupiny. Kladieme im jednoduché otázky, ako napr. Akú funkciu zastávate v tejto spoločnosti? Aké sú Vaše zodpovednosti? 

Alebo z iného súdka, napr.: Čo ste robili minulé leto? Plánujete dovolenku počas leta? Ak na naše otázky študenti nevedia odpovedať, vyzveme ich, aby povedali niečo zo svojho súkromia sami.

Všetkých študentov sa zároveň pýtame na ich konkrétne požiadavky ohľadom zlepšenia ich jazykovej úrovne. Inak povedané, na akú oblasť sa chcú sústrediť a zamerať.

Všetky tieto informácie nám pomáhajú pripraviť kurz šitý na mieru. A v neposlednom rade, ak ide o väčší počet študentov, správne ich zadeliť do skupín podľa ich úrovne.

Ako dlho trvá celé testovanie?

Záleží to od aktuálnych okolností. On-line test, resp. zaslanie odkazu do Vašej mailovej schránky je otázkou niekoľkých minút. Následne je potrebné rozposlať odkaz na on-line test všetkým tým, ktorí sa testovania zúčastnia. Od tohto momentu môžete začať.

Väčšia časť testu je vyhodnotená automaticky prakticky ihneď. Hodnotenie zvyšnej časti nám nezaberie viac ako jeden deň. Ak sa testuje naraz viac ľudí, zo skúseností vieme, že kým si ho všetci vyplnia, trvá to dlhšie. Niekedy je to aj viac ako 7 dní. S tým, samozrejme, počítame. Uvedomujeme si, že nie každý má ihneď čas na vyplňovanie testu.

Ústne testovanie je vecou časových možností oboch strán, t.j. nás a Vás. Optimálne je, ak môžeme s ľuďmi hovoriť po jednom. Zvyčajne to nezaberie viac ako 10 - 15 minút.

Na základe výsledkov on-line a ústneho testovania navrhneme rozdelenie zamestnancov do skupín podľa ich jazykovej úrovne. Všetko, čo ste doteraz čítali, platí tak pre angličtinu, ako aj pre iné jazyky. Ak je niekto úplný začiatočník, testovania sa zúčastniť nemusí.

Vo finále je to už len na Vás. Určíte si, ako často bude kurz prebiehať a v akej intenzite. Náš návrh nemusí vždy korešpondovať s Vašimi plánmi a možnosťami. Je to vždy vecou vzájomnej dohody a komunikácie.

Ak sa nevyskytnú neočakávané okolnosti, sme pripravení začať s výučbou cca do 7 dní od skončenia testovania. V opačnom prípade nám príprava môže trvať o niečo dlhšie.

Ak sme nezodpovedali v tomto príspevku všetky Vaše otázky, kontaktujte nás prosím: http://www.royalschool.sk/kontakt.php


Mohlo by Vás zaujímať - tento článok súvisí s touto témou:
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára