streda 29. apríla 2015

Otázky a odpovede - Kurzy pre firmy - testovanie

Podstatou firemnej výučby je, že lektor dochádza do priestorov spoločnosti v dohodnutých termínoch.

Ako však prebieha celý proces ešte pred začiatkom samotnej výučby?

V prvom kroku je dôležité budúcich študentov otestovať. Spravidla to robíme v dvoch kolách. 

Prvé kolo prebieha prostredníctvom on-line testovania. Test je možné absolvovať  všade tam, kde máte prístup k internetovému pripojeniu. Samotný test je zložený z gramatických otázok a slovnej zásoby. Niekoľko otázok je zameraných na porozumenie zvukovej nahrávky a textu a taktiež na preukázanie jazykovej zdatnosti prostredníctvom opisu obrázkov písomnou formou.

Druhé kolo prebieha osobne. Cieľom je zistiť, ako si absolventi on-line testov stoja s verbálnym prejavom, jeho plynulosťou, ovládaním gramatiky a schopnosťou vyjadriť konkrétnu myšlienku. 

Three common mistakes in English

Pri našej práci sa často stretávame s bežnými chybami, ktoré naši študenti robia. Prostredníctvom tohto príspevku sa chceme s Vami podeliť o niektoré z nich. 

O akých chybách hovoríme? Tu sú tri najčastejšie sa vyskytujúce:

1. V tomto dome je mi zima.

         a) I have cold in this house.
         b) I am cold in this house.

Ktorá z možností je správna? Odpoveď "b" je správna: "I am cold in this house". Ak hovoríme o fyzických podmienkach alebo stave, ako je - hladný, smädný, je mi zima, teplo - vyjadrujeme to vždy so slovesom "to be".


2. Viem plávať.

         a) I can swim.
         b) I can to swim.

Odpoveď "a" je správna: "I can swim". Ako si to zapamätať? Jednoducho. Za slovesom "can" nepoužívajte "to".


3. Musel som ísť včera k doktorovi.

        a) I musted see the doctor yesterday.
        b) I had to see the doctor yesterday.

Odpoveď "b" je správna: "I had to see the doctor yesterday". Sloveso "must" nie je pravidelné sloveso, a preto z neho nemôžeme vytvoriť minulý čas jednoduchým pridaním 
- ed na koniec. 

Viac sa o správaní slovesa "must" dozviete v tomto videu. Uvidíte aj vysvetlenie predchádzajúcich dvoch príkladov.
Ďalšie video s najčastejšie vyskytujúcimi chybami nájdete na našom blogu: 

Tri najčastejšie chyby v anglickej konverzácii

Aké chyby robia študenti v anglickej konverzácii? Vybrali sme tri najčastejšie, s ktorými sa môžete stretnúť. Poznáte odpoveď na otázku, ktorá možnosť je správna? 

1. Pozri, prší!

a) Look, it rains.
b) Look, it's raining.

Odpoveď b je správna: "Look, it's raining". Prečo? Situácia, to že prší, sa odohráva práve teraz. Ak sa niečo odohráva práve v tomto momente, používame sloveso to be + ing (ing-ovú formu slovesa).


2. Často tu prší.

a) It often rains here.
b) It's often raining here.

Odpoveď a je správna: "It often rains here". Prečo? Situácia, to že prší, sa odohráva často, teda opakovane. V tomto prípade používame jednoduchý prítomný čas It often rains. So slovami ako often, always, ever, usually používame jednoduchý prítomný čas.


3. Moja sestra má 15 rokov.


a) My sister has 15 years.
b) My sister is 15 years old.

Odpoveď b je správna: "My sister is 15 years old". Prečo? V agličtine nehovoríme mám 15 rokov, ale som 15 rokov starý(á).


Tieto tri príklady podrobnejšie rozoberáme v tomto videu:

Ďalšie video o najčastejších chybách vyskytujúcich sa v angličtine nájdete na našom blogu tu: blog.royalschool.skutorok 28. apríla 2015

Problémy s anglickou výslovnosťou: V vs. W

Alebo ako sa zo zmije stane stierač , z veľryby závoj, z vesty západ či z vína vinič.


Keďže písmeno  „v“ môže byť v slovenčine vyslovené ako „v“, „w“, „u“ aj „f“,  pre slovenských študentov angličtiny je častou príčinou problémov pri výslovnosti. V anglickom jazyku výslovnosť písmen „v“ a „w“ mnohokrát robí základný rozdiel vo výslovnosti medzi dvoma rozdielnymi slovami.

Výslovnosť písmena „V“

Písmeno „v“ má v angličtine „tvrdú“ výslovnosť. Dosiahnete ju tak, že pri jeho vyslovení si opriete horné zuby o spodnú peru.

Výslovnosť písmena „W“

Písmeno „w“ má v angličtine „mäkkú“ výslovnosť. Správnu výslovnosť dosiahnete, keď pery našpúlite, ako keby ste chceli vysloviť písmeno „u“, no namiesto „u“ vyslovíte „v“. Dobre sa to dá precvičiť na známom a často používanom zvolaní údivu „wow“.

V rámci precvičenia si môžete zadať nasledovné dvojice slov do dobrého slovníka s možnosťou prehrávania výslovnosti. Započúvajte sa do rozdielu ich výslovnosti . Potom si nahrajte Vašu výslovnosť týchto slov, pričom si dávajte pozor na výslovnosť písmen „v“ a „w“ podľa nášho návodu.

whale – veil
viper – wiper
wine – vine
wet – vet
invite – in white
vest - west

Odporúčané slovníky:
Macmillan Dictionary
Oxford Dictionaries

štvrtok 23. apríla 2015

Časté chyby našich študentov: Stupňovanie prídavných mien

STUPŇOVANIE PRÍDAVNÝCH MIEN (Comparative and Superlative)

Na hodinách angličtiny sa u našich študentov často stretávame s problémami pri stupňovaní prídavných mien. Ako je to teda správne?

Takisto ako je v slovenčine nesprávne povedať "Hovorím po anglicky viac lepšie ako ty.", ani v angličtine nie je správne povedať "I speak English more better than you do". Samotné slovo "better" je už druhým stupňom od slov "good" a "well".

Pravidlá stupňovania v angličtine

  • Jednoslabičné slová (napr. short, nice, tall) priberajú prípony "-er" (druhý stupeň) a "-est" (tretí stupeň), napríklad:
short - shorter - the shortest
nice - nicer - the nicest

Medzi bežné nepravidelné slová v angličtine zaraďujeme napríklad:
good - better - the best
bad - worse - the worst
far - farther - the farthest
little (málo) - less - the least
many / much - more - the most

  • Troj- a viacslabičné slová (interesting, beautiful, terrible)  priberajú slovo "more" (druhý stupeň) a "most" (tretí stupeň), napríklad: 
interesting - more interesting - the most interesting
beautiful - more beautiful - the most beautiful
terrible - more terrible - the most terrible
  • Dvojslabičné slová (boring, modern, clever) sa delia na dve skupiny

- tie, čo priberajú "more" a "most": platí pri väčšine prídavných mien (často majú dôraz na prvej slabike), napríklad:

modern - more modern - the most modern
colorful - more colorful - the most colorful
boring - more boring - the most boring

- tie, čo priberajú "-er" a "-est": pri prídavných menách, ktoré končia na "-er","-le", "-ow", "-y"

clever - cleverer - the cleverest
simple - simpler - the simplest
narrow - narrower - the narrowest
happy - happier - the happiest

pozn. pri stupňovaní prídavných mien končiacich na "-y" sa "y" mení na "i".


A teraz si môžete precvičiť stupňovanie prídavných mien v angličtine v nasledujúcom cvičení:

streda 15. apríla 2015

Ktoré jazyky sa oplatí učiť?

Zvýšte svoju šancu na úspech pri hľadaní novej práce!

 

Podľa portálu karierainfo.sk je zo strany uchádzačov na Slovensku stále najväčší záujem o pracovné ponuky bez potreby ovládať cudzí jazyk. Štatistiky toho istého portálu však zároveň uvádzajú, že približne polovica inzerovaných pracovných ponúk požaduje znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka. To znamená, že títo uchádzači prichádzajú o šancu zabojovať o miesto na takýchto pozíciách.

Pokiaľ učenie jazykov vyslovene nepatrí medzi Vaše záľuby a jazyky sa učíte len kvôli ich využitiu v práci, pri cestovaní, či pri komunikácii s vnúčatami žijúcimi v zahraničí, je dobré sa zamyslieť, ktorému jazyku sa skutočne oplatí venovať čas.

Anglický jazyk sa tradične drží na prvom mieste...


Nikoho neprekvapí, že najžiadanejším cudzím jazykom je stále angličtina, ktorú firmy požadovali pri viac ako 63% ponúkaných pracovných pozícií.

Ktoré ďalšie jazyky sa dostali do rebríčka?

 

V súhrnnej tabuľke môžete vidieť, že druhým najčastejšie uvádzaným jazykom je nemčina, ktorá sa vyskytuje vo viac ako 21% ponúk. Tretím je maďarčina a potom ruština. V niektorých krajoch (napr. v Nitrianskom a Trnavskom kraji) maďarčina dokonca predbieha nemčinu. V súčasnosti sa v pracovných ponukách už objavujú aj niektoré ázijské jazyky.


Podľa personálnej agentúry Grafton Recruitment vo viacerých oblastiach už nestačí len znalosť jedného svetového jazyka. Mnohé firmy (najmä centrá zdieľaných a podporných služieb) žiadajú kombinácie aspoň dvoch jazykov. Opäť nikoho neprekvapí, že najžiadanejšou kombináciou je angličtina a nemčina, v ďalších prípadoch nemčinu nahrádza taliančina a francúzština.

Pri výbere toho správneho jazyka pre Vás sa treba zamyslieť aj  nad možnosťou štúdia jedného z menej častých, no stále žiadaných jazykov. Ich výhodou je, že ak ich uchádzač ovláda, dokáže sa ľahko vyhnúť veľkej konkurencii pri hľadaní práce.

Ako je to z celosvetového hľadiska?


Ak študujete jazyky kvôli pobytu v zahraničí, Váš výber uľahčí štúdia vedcov americkej univerzity MIT. Tí zistili, že čínština a arabčina nemajú až taký vplyv, ako by sa mohlo zdať, pretože tieto jazyky sú izolované od ostatného sveta, a tak ho dokážu ovplyvňovať len veľmi málo.

Na druhej strane holandský jazyk, ktorým hovorí len cca 27 miliónov ľudí, má značný vplyv práve preto, že Holanďania sú jazykovo a internetovo veľmi zdatní.

Aj podľa tohto prieskumu je najvplyvnejším jazykom angličtina, ktorá je dnes neodmysliteľnou súčasťou nielen pracovného, ale aj bežného života vo veľkej časti sveta. Za ňou nasledujú ďalšie svetové jazyky, ako napríklad nemčina, francúzština a španielčina.

Ďalším faktorom, ktorý treba vziať do úvahy je geografická blízkosť daného jazyka. V prípade Slovenska je nemecký jazyk určite viac vyhľadávaný a potrebný pri cestovaní alebo v bežnom živote ako napríklad francúzština, či taliančina.

streda 8. apríla 2015

Ruština pre začiatočníkov a nielen pre nich

Ako prebieha kurz ruštiny pre začiatočníkov (a nielen pre nich)? Čo sa naučím?


Ešte pred začiatkom kurzu som absolvoval úvodnú bezplatnú konzultáciu s lektorkou. Cieľom bolo zistiť moje požiadavky na výučbu, nastaviť intenzitu výučby, prípadne zameranie kurzu. Pre pokročilých študentov to bude asi dôležitejšie, no vítam túto možnosť. Od začiatku som tak minimálne vedel kto, kde a najmä ako ma bude učiť.

Keďže som úplný začiatočník, chtiac-nechtiac som musel na začiatku zvládnuť aj azbuku. Z môjho pohľadu ide asi o najnáročnejšiu vec.

Odhliadnuc od toho, už po krátkej dobe som nadobudol pocit, že s ruštinou to pôjde ľahko. Ide predsa o slovanský jazyk a aj gramatika je veľmi podobná tej našej. No po čase som však zistil, že odlišností je viac než dosť a nevystačím si s jej podobnosťou s naším alebo českým jazykom.

štvrtok 2. apríla 2015

Nemčina pre začiatočníkov a nielen pre nich

Ako prebieha kurz nemčiny pre začiatočníkov? Čo sa naučím?


Nebudeme Vás tu zaťažovať množstvom informácií, ktoré Vám nedokážu poskytnúť reálne odpovede na uvedené otázky. Veríme, že oveľa lepšie si to budete vedieť predstaviť, keď si prečítate tento krátky príbeh študenta.

Začal som študovať nemčinu dvakrát do týždňa vždy po 60 minút. Mojim cieľom bolo a je, ako inak, naučiť sa komunikovať po nemecky. Mám zvládnutú angličtinu na slušnej úrovni. 

Na začiatku musím zdôrazniť, viď ma do toho lektorka nenútila, s nemčinou som v kontakte prakticky denne. Každý večer si nájdem 30 a viac minút na to, aby som prečítal nejaký článok, alebo si pozrel nejaké video či vypočul aspoň zvukovú nahrávku. Vrelo inak odporúčam tento 13-dielny video seriál.

Otázky a odpovede - Jazykové kurzy pre firmy

V našej praxi sa často stretávame s dopytom či otázkami smerujúcimi k organizovaniu výučby cudzích jazykov v priestoroch firmy alebo organizácie zadávateľa (objednávateľa). Možno práve tento a ďalšie príklady by Vám mohli poskytnúť odpovede na mnohé Vaše otázky.

Dopyt od spoločnosti XY s.r.o.

Hľadáme jazykovú školu, ktorá by k nám posielala lektora (ov) angličtiny, prípadne nemčiny. Sídlime v Bratislave a výučba môže prebiehať ráno do 9:00 alebo poobede od 16:00. Pre nášho pána riaditeľa potrebujeme Native speakra. Hovorí plynule po anglicky. 

Otázky a odpovede - Mini Group

Otázka študenta


Hľadáme cenovo dostupný jazykový kurz, v ktorom nebudú viac ako 3 - 4 študenti. Ponúkate takýto kurz?

Sme traja kolegovia na rovnakej vedomostnej úrovni a chceli by sme spolu študovať angličtinu. Preferujeme, aby výučba prebiehala u nás vo firme. Časovo nám najviac vyhovuje poobedie, dvakrát do týždňa po 16:00 hod. Viete nám ponúknuť takýto kurz?


Naše odpovede


Ak hľadáte jazykový kurz, v ktorom nie sú viac ako 4 študenti, MINI GROUP by mohol byť tým, čo hľadáte. 
Kurz prebieha v pravidelných termínoch, dva krát do týždňa, buď ráno alebo večer. V skupine je od 2 - 4 študentov. Obsah a tempo výučby prispôsobíme Vašim momentálnym požiadavkám.