utorok 3. februára 2015

Ako sa učiť cudzí jazyk jednoduchšie - Krok 6

Pôvodných päť pravidiel rozšírime o šieste. Je opäť jednoduché a zábavné. Pomôže vám naučiť sa idiómy, slang a rozprávať plynule po anglicky. O čom je teda pravidlo číslo 6?


Pravidlo číslo 6 využíva skutočné materiály v angličtine (alebo inom jazyku). Nespoliehajte sa len na učebnice a CD, ktoré sú súčasťou učebníc. Vo väčšej miere používajte skutočné materiály. Ako sa môžete učiť angličtinu (cudzí jazyk) použitím reálnych materiálov? Použitím takých materiálov, ktoré by použili Native speakri. Teraz si rozoberieme dva príklady.

Prvý je o čítaní textov. Čítanie je skvelá voľba. Nečítajte však len učebnice. Nájdite si materiály, ktoré sú dosť jednoduché na porozumenie. A pokúste sa nájsť aj také, ktoré sú zábavné a zaujmú vás. Mohli by ste začať s knihami určenými pre deti. Alebo, ak sú detské knihy pre vás príliš ľahké, môžete skúsiť komixy. Ak aj komixy neznamenajú pre vás nič ťažké, alebo vás nezaujímajú, môžete skúsiť knihy pre teenagerov. Nakoniec pokročíte na takú úroveň, kedy budete schopní čítať časopisy, noviny alebo romány, či články na internete.


Druhý príklad o použití reálnych materiálov, sú materiály na počúvanie. Počúvanie je skvelá pomôcka a malo by tvoriť 80% času stráveného učením sa angličtiny (cudzieho jazyka). Nevyužívajte len CD, ktoré sú súčasťou učebníc. V týchto nahrávkach ľudia len predstierajú dialóg alebo reálnu konverzáciu. Nájdite si materiály, ktoré sú ľahké na počúvanie. Týmto mám na mysli to, že by mali byť dostatočne jednoduché, aby ste porozumeli prinajmenšom 95% obsahu, bez nutnosti zastavenia alebo hľadania v slovníku.

Nájdite si materiály, ktorú sú zábavné a zaujímajú vás. Môžete začať s detskými audio knihami, TV programami pre deti alebo filmami. Opäť platí, že ak knihy, programy či filmy pre deti sú pre vás príliš jednoduché, potom skúste teenagerské filmy, alebo knihy. Neskôr sa dopracujete na úroveň, kedy budete schopní počúvať podcasty alebo správy, TV programy a audio knihy pre dospelých.

Prečo sa neučiť cudzí jazyk len čítaním textov z učebníc a počúvaním nahrávok z učebníc? Pretože tieto materiály nie sú z reálneho prostredia, nejde o klasickú angličtinu. Učebnice učia formálnu alebo písanú angličtinu. Slovná zásoba a štýl sú zamerané na písomnú formu. CD, ktoré sú súčasťou učebníc, obsahujú rôzne zvukové nahrávky, no ľudia v nich zväčša len predstierajú rozhovor alebo hrajú konverzáciu. Nerozprávajú prirodzeným spôsobom.

Takže, pravidlo číslo 6 je o používaní reálnych, skutočných materiálov. Nájdite si takéto materiály, ktoré sú zábavné, zaujme vás ich obsah a sú ľahké dosť na to, aby ste im rozumeli. Nielen učebnice a nahrávky z učebníc, ale najmä reálne materiály.


Predchádzajúce príspevky

Ako sa učiť cudzí jazyk jednoduchšie - Krok 5
Ako sa učiť cudzí jazyk jednoduchšie - Krok 4
Ako sa učiť cudzí jazyk jednoduchšie - Krok 3
Ako sa učiť cudzí jazyk jednoduchšie - Krok 2
Ako sa učiť cudzí jazyk jednoduchšie - Krok 1
Ako sa učiť cudzí jazyk jednoduchšie - Krok 0

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára