štvrtok 8. januára 2015

#9 Lekcia - Family - Rodina

Deviata lekcia


Royal Akadémia má za sebou úspešne všetkých deväť lekcií. Tá posledná, deviata, je venovaná téme Family.

OBSAH

Lekcia je rozdelená na tieto časti:


POSSESSIVE CASE and POSSESSIVE PRONOUNS


My – môj           Our - náš
Your – tvoj        Your - váš
His – jeho         Their – ich
Her – jej
Its – toho (stredný rod)

Examples: 
My car is brown.                   Our cars are fast.
Your shirt is very nice.           Their house is on Baker street.
Her sister is tall.

Ak privlastňujeme podstatné mená jednotného čísla, používame apostrof a písmeno "s".

Examples: Girl`s coat.
Father`s car.
Brother`s hair.

Ak privlastňujeme podstatné mená množného čísla, používame iba apostrof BEZ písmena "s".

Examples: Girls` coats.
Fathers` cars.
Brothers` hair.


THE SIMPSONS

Homer is Bart`s father and Marge is Lisa`s mother.
Bart is Homer`s son and Lisa is Marge`s daughter.
Abraham is Bart`s grandfather and Mona is Lisa`s grandmother.
Bart and Lisa are siblings. Bart is Lisa`s brother and Lisa is Bart`s sister.
Herb is Bart`s uncle and Bart is Herb`s nephew.
Patty is Lisa`s aunt and Lisa is Patty`s niece.
Maggie and Ling are cousins.
Homer is Marge`s husband and Marge is Homer`s wife.
Clancy is Homer`s father-in-law and Jackie is Homer`s mother-in-law.


HOMEWORK


Domáca úloha. Opäť nie je povinná. Domáca úloha v tejto lekcii je jednoduchá. Po pozretí deviateho videa a pochopení celého obsahu stačí napísať odpovede na tieto otázky:

Porozprávajte o svojej rodine (členovia). Vyberte si jedného člena a opíšte ho.

Vaše odpovede posielajte na moju mailovú adresu vilo.rigo@royalakademia.sk. Vaše odpovede skontrolujem a prípadne opravím.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára