piatok 24. októbra 2014

Sloveso "TO BE"

Jedno z najnákladnejších a zároveň veľmi dôležitých slovies je sloveso "TO BE". Ide o pomocné sloveso, čo znamená, že nám pomáha tvoriť otázku, zápor a aj čas. "To b" je neurčitok a pri osobných zámenách mení svoj tvar.

SLOVESO "TO BE" VO VŠETKÝCH OSOBÁCH

Singular:  I am  /  You are  /  He is  /  She is  /  It is
Plural:      We are  /  You are  /  They are

Examples:
I am a teacher. – Ja som učiteľ.
You are a student. – Ty si študent.
He is tall. - On je vysoký

We are people. - My sme ľudia.
You are co - workers. - Vy ste kolegovia.
They are from Slovakia – Oni sú zo Slovenska

SLOVESO "TO BE" V OTÁZKE

Základný princíp tvorenia otázok v angličtine je, že musíme vymeniť podmet s pomocným slovesom, t.j. pomocné sloveso ide pred podmet.

You are a teacher.
"You" je podmet a "are" je pomocné sloveso.

Are you a teacher?
Vymenili sme slovosled na vytvorenie otázky.

Examples:
Am I a teacher? - Som učiteľ?
Are you a student? - Si študent?
Is he tall? - Je vysoký?

Are we people? - Sme ľudia?
Are you co-workers? - Ste kolegovia?
Are they from Slovakia? - Sú zo Slovenska?


SLOVESO "TO BE" V ZÁPORE

Základný princíp tvorenia záporu v angličtine je, že pridávame slovo "not" k pomocném u slovesu.

You are a teacher.
"Are je pomocné sloveso, a práve preto k nemu pridávame slovo "not".

You are not a teacher.
Vytvorený zápor so slovesom "to be".

You aren't a teacher.
ľudia často využívajú pri záporoch skratky. Are not - aren't.

Examples:
I am not a teacher.
You are not (aren't) a student.

We are not (aren') people.
You are not (aren't) co-workers,


PDF dokument na stiahnutie tu >>

ONLINE TEST1 komentár: