utorok 5. augusta 2014

Verb + object + to

V ďalšom on-line teste sme sa zamerali na použitie vetnej konštrukcie v nasledujúcom zložení: sloveso + predmet + to (We expected Dan to be late.)

Pozrite sa na tieto príklady:
Do you want me to come with you? (not Do you want that I come).
Would you like me to wait?
They invited him to stay with them.


Za týmito slovesami nasleduje to .... (Infinitive): want, ask, help, would like, expect, beg, mean (=intend), would prefer. Štruktúra môže vyzerať nasledovne:

verb + to:
We expected to be late.
Would you like to go now?
He doesn't want to know.


verb + object + to:
We expected dan to be late.
Would you like me to go now?
He doesn't want anybody to know.


Tieto slovesá sa používajú v rovnakej štruktúre verb + object + to: tell, remind, force, encourage, teach, enable, order, warn, invite, persuade, get  (=persuade, arrange for)
Can you remind me to phone Sam tomorrow?
Who taught you to drive?
I didn't move the piano by myself. I got somebody to help me.
Jim said the switch was dangerous and warned me not to touch it.
I was warned not to touch the switch. (the verb is passive)


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára