pondelok 4. augusta 2014

Useful phraseology

Can you get me extension four-three-on, Mr.Novák, please?
Prosím linku 431, pána Nováka.

Could you put me through to Mr. Novák?
Môžete ma spojiť s pánom Novákom?

I have been dialing your number for some time, but I have not been able to get through.
Volám už dlhšiu dobu, ale nemôžem sa dovolať.

Hold the line, please. I am putting you through.
Hneď vás spojím.

I am afraid there is no answer.
Je mi ľúto, ale nikto sa nehlási.

I am afraid his/her extension is busy. Can I put you through to somebody else?
Linka je bohužiaľ obsadená. Môžem vás prepojiť na niekoho ďalšieho?

I am afraid I have got the wrong number. Excuse me.
Ľutujem, ale voláte na nesprávne číslo. Prepáčte, prosím.

Who am I speaking to, please?
S kým hovorím, prosím?

I am afraid I did not understand you very well. Could you please spell your name and your company's?
Zle som rozumel. Môžete prosím hláskovať svoje meno a názov firmy?

This is a bad line, there is a noise. Would you like to give me your phone number, so I can call you back?
Spojenie nie je v poriadku. V aparáte to šumí. Môžete mi dať svoje telefónne číslo, aby som vám mohol zavolať späť?

Mr.Novák is on holiday, his temporary replacement is Miss Novotná.
Pán Novák je na dovolenke, zastupuje ho slečna Novotná.

Thank you for calling.
Ďakujem vám za zavolanie.

Thank you, you have been very helpful.
Ďakujem vám, skutočne ste mi veľmi pomohli.

Phone book, telephone directory
telefónny zoznam

Yellow pages
žlté stránky

Local call
miestny hovor

Trunk call, long-distance call
medzimestský hovor

Overseas call, international call
medzištátny hovor

Country code
číslo krajiny

Area code
národné smerovacie číslo

Private number
účastnícke číslo

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára