pondelok 4. augusta 2014

Tipy ako sa učiť angličtinu

101 Spôsobov ako sa naučiť po anglicky


Nájdete tu prvých 10 (z celkového počtu 101, bez konkrétneho poradia) tipov, ako sa zlepšiť v angličtine:


 1. Nebojte sa robiť chyby. Dôverujte si. Ľudia môžu opraviť vaše chyby len vtedy, keď počujú, že ich robíte.
 2. Obklopte sa angličtinou. Vložte sa do prostredia, kde všetko bude po anglicky, tam, kde sa môžete učiť pasívne. Najlepší spôsob učiť sa jazyk je rozprávať ním.
 3. Skúšajte každý deň. Urobte si študijný plán. Rozhodnite sa, koľko času týždenne sa chystáte stráviť štúdiom a držte sa toho.
 4. Povedzte svojej rodine a priateľom o vašom študijnom pláne. Požiadajte ich, aby vás tlačili do štúdia a zároveň nerušili pri ňom. Vytvorte si rutinu.
 5. Praktizujte 4 základné zručnosti: čítane, písanie, hovorenie a počúvanie. Všetky musia pracovať pre vaše zlepšenie.
 6. Maj pri sebe zápisník s novými slovíčkami, ktoré sa učíš. Použi ich vo vetách a pokús sa povedať ich aspoň tri-krát keď hovoríš.
 7. Memorovanie zoznamov je jedným z najčastejších spôsobov učenia sa slovíčok na test. Je to však dobré len na ich precvičenie na krátky čas, pretože si často neudržíte informáciu, pre ktorú ste sa učili na test.
 8. Použite svoje telesné hodiny. Ak nie ste ranné vtáča, učte sa večer.
 9. Ľahšie si zapamätáte slovíčka, ak sa pokúsite zapamätať napríklad vetu, v ktorej bolo slovíčko použité, ako len memorovať slovíčka na zozname.
 10. Naplánujte si test. Zistíte, že pracujete usilovnejšie, keď potrebujete študovať pre niečo konkrétne.

Pozrite si animované video, kde nájdete týchto desať tipov nahovorených po anglicky: 1. Don’t be afraid to make mistakes. Be confident. People can only correct your mistakes when they hear you make them.
 2. Surround yourself in English. Put yourself in an all English speaking environment where you can learn passively. The best way to learn is through speaking.
 3. Practise every day. Make yourself a study plan. Decide how much time a week you are going to spend studying and stick to it. Establish a routine.
 4. Tell your family and friends about your study plan. Get them to push you to study and also don’t let them interrupt you.
 5. Practise the 4 core skills: reading, writing, speaking and listening. They all need to be worked on for you to improve.
 6. Keep a notebook of new words you learn. Use them in sentences and try to say them at least 3 times when you speak.
 7.  Memorisation of lists is one of the most common ways of learning vocabulary for a test. It's only a good exercise for short term studying because you often do not retain the information that you have learned for a test.
 8. Use your body clock. If you’re not a morning person, study in the afternoon.
 9. You will find words easier to remember if you try to remember an example sentence using that word rather the word on its own.
 10. Plan to take a test. You’ll find that you work harder when you need to study for something.

5 komentárov:

 1. Veľmi dobré tipy, ako sa naučiť po anglicky. Z osobnej skúsenosti ešte odporúčam učiť sa z domu, a to buď prostredníctvom kníh, napríklad http://www.slovickaren.sk/
  A tiež pomocou interaktívnych online kurzov, napríklad https://www.speakingfriends.com/anglictina-pre-samoukov

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Mne zas pri učení veľmi pomohol tento online kurz : http://www.anglictina-bez-biflovania.sk/anglictina-pre-uradnikov Našiel som si v tom systém učím sa 30 min denne a spracovanie kurzu je tak dobré, že sa aj niečo naučím.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Ahoj tiež sa učím z domu, som taký samouk. Samozrejme neodsudzujem ani osobné kurzy ani cestovanie ale 100 ľudí 100 chutí a názorov a presvedčení :) Pozerám hlavne videá na youtube a prekladám si ich, samozrejme s témou ktorá ma zaujíma alebo priam fascinuje :) A tiež som vyskúšal angličtinu bez biflovania a som spokojný celkom. Čakal som, že to bude niečo čo zapnem a hneď sa na to vykašlem, ale nejak ma to chytilo a fičím na tom každý deň snáď :D Takto to vyzerá www.anglictina-bez-biflovania.sk/sloveso-have-got?a_box=y7x556ws

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Tu sú fajn stránky na anglinu ak by to niekoho zaujímalo http://www.domluvitse.cz/ a želám pekné sviatky :)

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Ahojte ja sa učím cez metódu Imitum od anglictina-bez-biflovania.sk Veľmi dobre sa mic ez to učí pretože je to zamerané hlavne na rozprávanie a pochopenie angličtiny. Nekladie sa tam až taký veľký dôraz na gramatiku a zložité vetné konštrukcie.

  OdpovedaťOdstrániť