streda 6. augusta 2014

Spôsobové slovesá - Nemčina

Spôsobové alebo modálne sloveso je charakteristické tým, že sa väčšinou (nie však vždy) nachádza vo vete ešte s nejakým ďalším slovesom. Jeho zmyslom je vypovedať, akým spôsobom sa deje určitá vec, či je to dovolené, prikázané, zakázané a pod. V nemčine poznáme nasledujúce spôsobové slovesá:


dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen


Niekedy je medzi spôsobové slovesá mylne zaraďované aj sloveso wissen. Najskôr je to preto, že má podobné zvláštnosti v časovaní. Medzi spôsobové slovesá však skutočne nepatrí!


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára