streda 6. augusta 2014

Rozkazovací spôsob - Nemčina

V nemčine použijeme sloveso s koncovkou - e, ak dávame príkaz jednej osobe:
mach -e! (urob!)

Ak chceme rozkázať viacerým osobám, použijeme sloveso s koncovkou - t:
mach -t! (urobte!)

V niektorých slovesách sa koncovka - e nepoužíva. Keďže jazyk sa stále vyvíja, u väčšiny slovies ju preto vynechávame. Nevyhnutné je použiť ju len u slovies končiacich sa na - d, - t, - ig, - n, -m.

Einladen (pozvať) – Lade ihn auch ein! Jeho tiež pozvi!

Warten (čakať) – Warte! Počkaj! / Čakaj!

Entschuldigen (ospravedlniť) - Entschuldige, bitte! Prepáč, prosím!

Lernen (učiť sa) – Lerne fleissig! Usilovne sa uč!

Atmen (dýchať) – Atme tief! Dýchaj zhlboka!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára