streda 6. augusta 2014

Predložky s 3.pádom - Nemčina

Rovnako ako v slovenčine aj v nemčine veľmi často používame predložky. Je ťažké tvoriť dlhšie vety bez ich základných znalostí.

Ako určite viete, nemčina má iba štyri pády. Nemôžete teda rovnakých spôsobom používať otázky "s kým, čím?", "o kom, o čom?" alebo "komu, čomu".

Je potrebné naučiť sa s ktorým pádom sa daná preložka spojí a následne tento pád použiť pre príslušný rod podstatného mena.

U niektorých predložiek tak dochádza k spojeniu s určitým členom:

  • an, beim, im, vom, zum = an, bei, in, von, cu + dem
  • zur = zu + der
  • ans, aufs, ins = an, auf, in + das

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára