streda 6. augusta 2014

Must / Mustn't / Needn't

Aj vám občas robí problém zorientovať sa, kedy použiť Mustn't a kedy Needn't ?
must = musíš, avšak mustn't = nesmieš. Naproti tomu needn't znamená nemusíš.

Zdá sa vám to chaotické? Aby ste si zvykli na použitie týchto slovies, pripravili sme pre vás online cvičenie. Naučte sa ich používať vo vetách a nebudete sa viac mýliť.

Must - You must do something = it is necessary that you do it:
  • Dont't tell anybody what I said. You must keep it a secret.

Mustn't - You mustn't do something = it is necessary that you do not do it (so don't do it)
  • You must keep it a secret. You mustn't tell anybody else. (=don't tell anybody else)

Needn't - You needn't do something = you don't need to do it (but you can if you like):
  • We've plenty of time. We needn't hurry. (=it is not necessary to hurry).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára