streda 6. augusta 2014

Modalverben (Modálne slovesá) - Nemčina

V nemčine rozoznávame šesť modálnych slovies: dürfen, können, mögen, müssen, sollen a wollen. Vyjadrujú chuť, vôľu, schopnosť alebo nevyhnutnosť činiteľa konať dej.

  • dürfen: smieť
  • können: môcť, vedieť (mať nejakú schopnosť alebo zručnosť)
  • mögen: mať rád
  • müssen: musieť
  • sollen: mať povinnosť
  • wollen: chcieť

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára