utorok 5. augusta 2014

How to do something audacious

How to do something audacious


According to Nielsen, the average American spends 158 hours each month watching television(!!) That's 1,896 hours - 79 full days - per year in front of the boob tube.

In a typical working lifetime from age 20 to age 65, based on these stats, the average American spends more than nine full years staring at the box. You know where I’m going with this...
Cut out television and you can do anything

People frequently ask me how I find the time to have written 8 books in a decade.
It's easy!

I don't watch television at all (except in the morning when I am on my elliptical trainer). Do something audacious!
Write a book, start a company, run a marathon, establish a nonprofit, build a house, play the piano. You can do these or anything else you care to do!

If you believe Malcolm Gladwell's idea in Outliers - that you need 10,000 hours of practice to become world class at a task - consider how damned easy it is to find the time! Just cut out television for 5.3 years.

Stop sitting there. Taken from www.webinknow.com


Ako urobiť niečo odvážne


Podľa portálu Nielsen, priemerný Američan strávi 158 hodín každý mesiac pozeraním televízie (!!) To je 1896 hodín - 79 dní - každý rok pred hlúpou bedňou.

Podľa týchto štatistík, ak počítame s bežným rozmedzím pracovného života od 20 do 65 rokov, priemerný Američan strávi viac ako plných deväť rokov čumením na telku.
Viete, kam tým smerujem ... Odstrihnite televíziu a môžete robiť čokoľvek.
Ľudia sa ma často pýtajú, ako som si našiel čas napísať 8 kníh za posledných desať rokov. Je to jednoduché. Vôbec nepozerám televíziu (s výnimkou rána, keď cvičím na eliptickom trenažéri).

Urobte niečo odvážne! Napíšte knihu, začnite podnikať, zabehnite maratón, založte neziskovku, postavte dom, hrajte na klavíri. Možete urobiť tieto veci alebo hocičo iné, o čo sa zaujímate.

Ak veríte myšlienke Malcolma Gladwella v Otliers - že potrebujete 10 000 hodín praxe, aby ste sa stali svetovou špičkou na úlohy - zvážte, ako je sakramentsky ľahké nájsť si čas! Stačí odstrihnúť televíziu na 5,3 roka. Prestaňte tam sedieť.
Prevzaté z www.webinknow.com

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára