pondelok 4. augusta 2014

Great Britain


Did you know?


Vedeli ste že?

Britain, the United Kingdom, the British Isles and England Británia, Spojené Kráľovstvo, Britské ostrovy a Anglicko

(Great) Britain is normally used to mean the Island which includes England, Scotland and Wales; British is used for the people of these three countries. Great Britain and Northern Ireland together are called the United Kingdom; some people also use Britain in this wider sense.
The British Isles is a geographical, not a political term. It is the name for England, Scotland, Wales, the whole of Ireland (which includes both Northern Ireland and the Republic of Ireland, also called ´Eire´), and the smaller islands round about.
Note the England is only one part of Britain. Scotland and Wales are not in England, and Scottish and Welsh people do not like to be called ´English´. A very important word for British people is Brit. Briton is used mainly in news reports and newspaper headlines (e.g. THREE BRITON DIE IN AIR CRASH), and to refer to the ancient inhabitants of Britain.

(Veľká) Británia sa bežne používa vo význame ostrovov, ktoré zahŕňajú Anglicko, Škótsko a Wales; Britský sa používa pre ľudí z týchto troch krajín. Veľká Británia a Severné Írsko dohromady sa nazývajú Spojené kráľovstvo; niektorí ľudia v tomto širšom význame taktiež používajú názov Británia.
  
Britské ostrovy sú geografický, nie politický termín. Je to názov pre Anglicko, Škótsko, Wales, celé Írsko (ktoré zahŕňa Severné Írsko a Írsku republiku, tiež nazývané ako „Eire“) a menšie ostrovy okolo.
Vedzte, že Anglicko je len jednou z častí Británie. Škótsko a Wales nie je Anglicko a škóti a welšania nemajú radi, keď ich volajú angličanmi. Veľmi dôležitý výraz pre britský ľud je Brit. Brit je používaný najmä v spravodajstve a novinových titulkoch (napr.: TRAJA BRITI ZAHYNULI PRI LETECKOM NEŠŤASTÍ), a pri odkazoch na pôvodné obyvateľstvo Británie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára