utorok 5. augusta 2014

Ako sa neučiť jazyk

Kto sa čo môže naučiť

Väčšina ľudí sa môže naučiť väčšinu jazykov, ak pracujú s rozumnou metódou v pravidelnej a primeranej perióde. Hoci je pravda, že niektorí ľudia dosahujú skutočne slabé výsledky v učení sa jazykov, je ich len veľmi málo. Existuje veľa ľudí, ktorí boli a sú odrádzaní zlými skúsenosťami v škole a ktorí veria, že keď nehovoria plynule po francúzsky či nemecky po 10 rokoch výučby v škole, je to preto, že nie sú nadaní. Sme presvedčení, že väčšina ľudí sa môže naučiť cudzí jazyk ak to robia správne. Každopádne, každý, obdarený alebo nie, s dobrou alebo zlou pamäťou sa naučil svoj materinský jazyk bez námahy. Samozrejme, dospelí sa učia odlišne (a rýchlejšie) ako deti, ale dôležité je, že to nevyžaduje nijaké špeciálne zručnosti aby ste sa učili efektívne, dokonca ani špeciálnu metódu k tomu potrebovať nebudete.

Časová náročnosť a obtiažnosť

Existujú samozrejme obtiažne jazyky a ľahké jazyky. Nikdy sme však nepočuli o jazyku, ktorý by sa nedal naučiť. Rozdiel je v tom, ako dlho to potrvá a odhodlanie dokončiť štúdium jazyka. Najjednoduchšie jazyky sú tie, ktoré sú najbližšie k vášmu materinskému jazyku alebo k jazyku, ktorým už hovoríte. Učenie sa jazyka s viac ako 80% spoločných slov s vašim materinským jazykom môže byť ukončené v priebehu troch mesiacov pri polointenzívnom štúdiu ak ste skutočne efektívny, šesť mesiacov maximálne. Ďalšie, vzdialenejšie jazyky alebo tie s viacerými vnútornými zložitosťami, ich štúdium môže trvať 2 - 3 roky aby ste dosiahli zodpovedajúcu plynulosť. Mimochodom, jedna vec je istá: ľudia s väčším odhodlaním učiaci sa pravidelne dosiahnu ďaleko lepšie výsledky ako tí, ktorí začínajú znova a znova bez toho, aby vytrvali a nevzdali sa.

Čo môžete dosiahnuť

Väčšina ľudí hovorí cudzím jazykom ako native, keď žijú v krajine, kde musia hovoriť celý čas, zvlášť keď sú mladí. Pre ostatných, učiacich sa hovoriť cudzím jazykom bez prízvuku je to veľmi náročné, niekedy skoro nedosiahnuteľné.  Ale napriek tomu je možné naučiť sa hovoriť cudzím jazykom s plynulosťou, aby sme mohli vyjadriť svoje myšlienky s finesou a pochopiť všetky zložitosti v reči domorodcov, bez toho, aby sme museli tráviť polovicu svojho života medzi nimi.
Dôležité je stanoviť si užitočné a reálne ciele (prvý krok je pochopiť a byť pochopený) a potom ohodnotiť samého seba, aby ste vedeli, kde sa v porovnaní s nimi nachádzate. Rozdiel medzi priemerným a vynikajúcim študentom nie je ani tak v čase, ktorý budete potrebovať ako skôr, kde ste sa rozhodli zastaviť. Rozhodnite sa zlepšiť svoje jazykové zručnosti kedykoľvek môžete a nebuďte nikdy spokojný s približnými, ale len dostatočnými schopnosťami!
Cieľom nie je snažiť sa a pracovať nepretržite (máte lepšie veci na práci), aby sa potom, jedného dňa z vás stal native. Skôr je to otvorený postoj k učeniu, poznaniu, teda aj keď hovoríte veľmi dobre, môžete sa zlepšiť, učiť sa nové slová alebo nové výrazy a perfektnú výslovnosť. Usilujte sa o dokonalosť a získate ju.

Zhrnutie:

  • väčšina ľudí sa dokáže naučiť cudzí jazyk, ak postupuje správne
  • byť slabý v cudzom jazyku počas štúdia na škole (stredná a pod.) neznamená nič
  • nikdy by ste nemali byť spokojný s vašimi vedomosťami a nepretržite sa snažiť o zlepšenie

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára