streda 30. júla 2014

Zásady anglickej korešpondencie - Pozdrav

POZDRAV

Pozdravnou formulkou začíname vždy veľkým písmenom, píšeme po nej čiarku:
Yours faithfully (Anglicko),
Yours sincerely (Anglicko),
Yours truly (Anglicko),
Sincerely yours (USA),
Sincerely (USA),
Yours truly, Truly yours (USA),

PODPIS

Podpis sa v anglicky písaných dopisoch vypisuje strojom, často i s uvedením plnej funkcie. Ženy se podpisujú Markéta Holíková (Ms) alebo Mrs Markéta Holíková, predíte sa tak nedorozumeniam.

PRÍLOHY, DODATKY

Vyznačujú sa ako  Enclosure, Enclosures, prípadne skratkami Enclo, Enc, Encs. Taktiež je možné využiť skratky P.S. - postcript, dodatok alebo N.B. - Nota bene, obzvlášť si povšimnite.

KÓPIA

Použijeme skratku cc.

ČÍSLOVKY

Miesto desatinnej čiarky sa v anglosaských krajinách používa bodka. Čiarka slúži pro oddelenie tisícov, miliónov atď.:
1,450
269.50
0.50
alebo len .50

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára