streda 30. júla 2014

Na stiahnutie

Gramatická príčka - e-book

Gramatická príručka ja určená všetkým, ktorý hľadajú sumár anglickej gramatiky na jednom mieste. Príručka je písaná pre študentov tak, aby sa v nej ľahko orientovali s dôrazom na zrozumiteľnosť a praktické využitie. Autor postupoval v súlade s učebnicami Callanovej metódy, avšak chronológia jednotlivých gramatických javov je prakticky rovnaká, ako pri iných spôsoboch výučby.
 V závere príručky, v časti "Prílohy" nájdete zoznam nepravidelných slovies aj s prekladom do slovenčiny a prehľadnú tabuľku jednotlivých gramatických javov v grafickej podobe (časová os).
Príručku si môžete stiahnuť po kliknutí na: Download Now

WORK BOOK - e-book

Tento pracovný zošit bol vytvorený za účelom obohatenia vyučovacích hodín o praktické ukážky použitia anglickej gramatiky a jej pravidiel. Pri jeho tvorbe sme vychádzali najmä z dlhoročných poznatkov a skúseností našich lektorov ako aj z podnetov od Vás, našich študentov.
Našim cieľom bolo vytvoriť priestor pre efektívnejšie vysvetlenie najdôležitejších a najproblematickejších gramatických javov. Pracovný zošit Vám zároveň umožní obohatiť si doterajšiu slovnú zásobu prostredníctvom hier, zaujímavých článkov a diskusných tém.
Work Book si môžete stiahnuť po kliknutí na: Download Now

Gramatická príručka - používanie predložiek

Táto príručka je určená na osvojenie používania predložiek nasledujúcich po slovesách a prídavných menách. Jej súčasťou sú cvičenia, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako sa v praxi používajú predložky. Na konci nájdete kľúč k cvičeniam, podľa ktorého si skontrolujete, ako ste zvládli predchádzajúce cvičenia.
Príručku si môžete stiahnuť po kliknutí na: Download Now

Obchodná korešpondencia - ako písať CV a inú korešpondenciu

V tomto dokumente nájdete zhrnutie zásad písania obchodnej korešpondenice v anglickom jazyku, užitočnú frazeológiu, písanie žiadosti o zamestnanie až po príklad ako pripraviť štrukturovaný životopis a životopis písaný výpravnou formou.
Obchodnú korešpondeciu si môžete zdarma stiahnuť po kliknutí na: Download Now

Anglické časy v kocke

Stručný prehľad jednotlivých anglických časov, ktorý Vám pomôže zorientovať sa v tejto problematike.
Anglické časy v kocke si môžete zdarma stiahnuť po kliknutí na: Download Now

Súhrn gramatických časov

Dokument obsahuje najdôležitejšie gramatické časy používané v anglickom jazyku usporiadané v prehľadnej forme a doplnený o príklady použitia s prekladom do slovenčiny.
Súhr gramatických časov si môžete zdarma stiahnuť po kliknutí na: Download Now 

Jednoduchý prítomný čas

Okrem vysvetlenia použitia jednoduchého prítomného času tu nájdete aj jednoduchý budúci a minulý čas, priebehové tvary, rozkazovací spôsob.
Vysvetlenie použitia jednoduchému prítomného času si môžete zdarma stiahnuť po kliknutí na: Download Now 

Present Perfect - Predprítomný čas

Angličtina sa vyznačuje gramatickými časmi, ktoré v našom jazyku nepoznáme. Present Perfect alebo ak chcete Predprítomný čas je jedným z nich. Opäť množstvo príkladov jeho použitia nájdete práve v tomto dokumente.
Príklady na použitie Present Perfect si môžete zdarma stiahnuť po kliknutí na: Download Now

Ordinal Numbers - radové číslovky

Radové číslovky označujú poradie a vyjadrujeme ich pridaným skratky „-st, -nd, -rd a -th“ za číslom, miesto bodky, ktorú používame v slovenčine. Sú to vlastne posledné dve písmena radovej číslovky „-st, -nd, -rd a -th“.
O použití radových čísloviek si môžete zdarma stiahnuť po kliknutí na: Download Now

Cardinal Numbers - základné číslovky

Základné číslovky označujú počet a slúžia k počítaniu a vyjadreniu množstva. Prehľadná tabuľka základných čísloviek a niektoré špecifiké pri ich používaní.
O použití základných čísloviek si môžete zdarma stiahnuť po kliknutí na: Download Now 

Personal Pronouns - Osobné zámená

Osobné zámena v angličtine môžu nahradiť podstatné mená, ktoré sa vzťahujú k ľuďom ako aj veciam. Vo vete ich používame ako podmet alebo predmet a podľa toho ich tiež delíme.
O osobných zámenách si môžete zdarma stiahnuť po kliknutí na: Download Now 

Privlastňovacie zámená

Aké privlastňovacie zámená poznáme v angličtine? Ako sa používajú? Prehľadnú tabuľku a príklady ich použia nájdete v tomto dokumente.
O privlastňovacích zámenách si môžete zdarma stiahnuť po kliknutí na: Download Now

Najčastejšie chyby

Niekolľko najčastejších chýb, ktoré robíme v angličtine. Ak poznáte ďalšie, napíšte nám a my ich radi doplníme.
O najčastejších chýbach, ktoré robíme v angličtine si môžete zdarma stiahnuť po kliknutí na: Download Now 

Sloveso "to be"

Viete ako sa v angličtine časuje sloveso byť, resp. "to be". V tabuľke nájdete kladné, záporné vety, otázky a samozrejme príklady jeho použitia.
O slovese "to be" si môžete zdarma stiahnuť po kliknutí na: Download Now 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára