streda 30. júla 2014

Gramatika - určitý člen "the"

THE DEFINITE ARTICLE

Všeobecné pravidlo týkajúce sa určitého člena je, že sa vkladá pred podstatné meno používané v určitom význame, ale nie pred podstatnými menami vo všeobecnom význame. Napríklad:
"People are strange" - myslené "ľudia" vo všeobecnosti, zatiaľ čo: "The people in that town are strange" - vo význame konkrétni ľudia v konkrétnom meste. Ide však len o všeobecné pravidlo.

Ďalšie pravidlá týkajúce sa používania určitého člena sú - nepoužívame ich v nasledujúcich prípadoch:
 1. Pred abstraktnými podstatnými menami vo všeobecnom význame. Napríklad: 
 2.       "Life is hard" and not "The life is hard".
 3. Pred množnými podstatnými menami vo všeobecnom význame. Napríklad: 
 4.       "Dogs are friendly animals" and not "The dogs are friendly animals".
 5. Vo všeobecnosti pred menami ľudí a miest atď. Napríklad: 
 6.       "Mr. Brown comes from England" and not " Mr. Brown comes from the England".
 7. Pred názvami materiálov, tekutín používaných vo všeobecnom význame, ako sú: 
 8.       "bread; wood; iron" etc. Napríklad: "Milk is good for you" and not " The milk is good for you".

Na druhej strane, určitý člen používame v nasledujúcich piatich prípadoch:
 1. Pred abstraktnými podstatnými menami nepoužívanými vo všeobecnom význame. Napríklad: 
 2.       "The life that man lives is hard".
 3. Pred množnými podstatnými menami nepoužívanými vo všeobecnom význame. Napríklad: 
 4.       "The dogs in that village are friendly".
 5. Pred jednotným podstatným menom s významom množného. Napríklad: 
 6.       "The tiger is a dangerous animal", which is the same as saying "Tigers are dangerous animals".
 7. Pred názvami riek a reťazou hôr. Napríklad: 
 8.       "The Thames; The Alps".
 9. Pred názvami krajín, ktoré sú vo forme množného čísla. Napríklad: 
 10.       "The United States of America".

  without the definite article

  with the definite article

  general words (indefinite)

  general words (definite)

  Life is too short.
  I like flowers.

  I've read a book on the life of Bill Clinton.
  I like the flowers in your garden.

  names of persons on the singular, relatives

  family names in the plural

  Peter and John live in London.
  Aunt Mary lives in Los Angeles.

  The Smiths live in Chicago.

  public buildings, institutions, means of transport (indefinite)

  public buildings, institutions, means of transport (definite)

  Mandy doesn't like school.
  We go to school by bus.
  Some people go to church on Sundays.

  The school that Mandy goes to is old.
  The bus to Dresden leaves at 7.40.
  The round church in Klingenthal is famous.

  names of countries in the singular; summits of mountains; continents; towns

  names of countries in the plural; mountain ranges; regions

  Germany, France;
  Mount Whitney, Mount McKinley;
  Africa, Europe;
  Cairo, New York

  the United States of America, the Netherlands;
  the Highlands, the Rocky Mountains, the Alps;
  the Middle East, the west of Australia

  single islands

  groups of islands

  Corfu, Bermuda, Sicily

  the Bahamas, the British Isles, the Canaries

  parks; lakes; streets

  name with of-phrase; oceans; seas; rivers

  Central Park, Hyde Park;
  Lake Michigan, Loch Ness;
  42nd Street, Oxford Street

  the Statue of Liberty, the Tower (of London),
  the Isle of Wight;
  the Atlantic (Ocean);
  the Mediterranean (Sea);
  the Nile, the Rhine, the Suez Canal

  months, days of the week (indefinite)

  months, days of the week (definite)

  The weekend is over on Monday morning.
  July and August are the most popular months for holidays.

  I always remember the Monday when I had an accident.
  The August of 2001 was hot and dry.

  Pri ročných obdobiach (jar, leto, jeseň, zima) môžeme a nemusíme použiť určitý člen.
  in summer or in the summer
  In American English word for autum >fall< is always used with the definite article.

  Niekedy používame člen, inokedy zas nie. Často to závisí od kontextu. Pozrite si nasledovné príklady:
  The student goes to school.
  The mother goes to the school.
  V prvej vete nie je použitý určitý člen, v druhej áno. Študenti chodia do školy za primárnym účelom, preto nepoužívame určitý člen.
  V druhej vete sa mohla matka rozprávať napríklad s učiteľom. Navštívila školu z rôznych dôvodov. Preto je v druhej vete použitý určitý člen.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára