streda 30. júla 2014

Gramatika - Rozdiel v používaní "make" and "do"


Kedy použiť "make a do"


Ako je to teda v praxi?


Ďalšie príklady


Ide o častý problém pri učení anglického jazyka. Mnoho jazykov používa len jeden výraz pre sloveso robiť.Preto je pre nás, Slovákov, ťažké naučiť sa, kedy použiť "make a do".Aký je teda medzi nimi rozdiel?V mnohých prípadoch tam skutočne rozdiel vôbec nie je. V niektorých frázach používame "make" a v iných "do".


V niektorých gramatických príručkách nájdete vysvetlenie, že "make" používame, keď niečo vytvárame, niečo, čoho je možné sa dotknúť.

Samozrejme je to pravda. Z časti. Pozrite sa na tento príklad:
I need to grill the meat - and I need to make the salad ...Často používame "make", keď hovoríme o potravinách - jedle, ktoré vytvárame z iných vecí.She´s going to make the salad for someone. Pokúste sa zapamätať si toto použitie "make" v súvisosti s jedlom.Iné príklady:
 • make a decision
 • make a mistake
 • make a mess
 • make friends
 • make progress
 • make an appointment

Šesť príkladov použitia "make" vo frázach:
 • You make the bed when you get up in the morning.
 • you can make an important decision
 • you can make a mistake - not "do" - we don´t say "do a mistake".
 • you can make a mess - if you drop things all over the floor for example
 • you can make friends
 • you can make an appointment to see the doctor

V týchto frázach vždy používame "make".

Kedy použiť "do" alebo "make" použité ako hlavné slovesá môže byť často mätúce.

Sloveso "make" sa spája s istým druhom slov, naproti tomu sloveso "do" spájame s inými slovami.

Sloveso "Do"

Sloveso "do" používame vtedy, keď niekto vykonáva nejakú činnosť, aktivitu alebo úlohu:
 • do a crossword
 • do the ironing
 • do the laundry
 • do the washing
 • do the washing up
"Do" je často používané pri odvolávaní sa na prácu rôzneho druhu:
 • do your work
 • do homework
 • do housework
 • do your job
Sloveso "Do" používame vtedy, keď hovoríme o veciach vo všeobecnosti. Inými slovami, opisujú nejakú akciu bez toho, aby exaktne vypovedali, o čom samotná akcia je. Táto forma je často používaná v spojení so slovami ako "something, nothing, anything, atď."
 • I'm not doing anything today.
 • He does everything for his mother.
 • She's doing nothing.
Dôležité výrazy s "do":
Existuje množstvo štandardných výrazov spájaných so slovesom "do". Najlepšie riešenie je pokúsiť sa naučiť ich.
 • do badly
 • do business
 • do the dishes
 • do a favour
 • do good
 • do harm
 • do time - (to go to prison)
 • do well
 • do your best
 • do your hair
 • do your nails
 • do your worst

 

Sloveso "Make"

"Make" používame, ke´d niečo vyrábame, vytvárame alebo staviame.
 • make a dress
 • make food
 • make a cup of tea / coffee
"Make" je často používané, keď sa odvolávame na prípravu pokrmov všetkého druhu.
 • make a meal - breakfast / lunch / dinner
Tieto činnosti sa zvyčajne spájajú s niečím, čoho je možné sa dotknúť.
Existuje množstvo štandardných výrazov spájaných so slovesom "do". Najlepšie riešenie je pokúsiť sa naučiť ich.
 • make amends
 • make arrangements
 • make believe - (to pretend)
 • make a choice
 • make a comment
 • make a decision
 • make a difference
 • make an effort
 • make an enquiry
 • make an excuse
 • make a fool of yourself
 • make a fortune
 • make friends
 • make a fuss
 • make a journey
 • make love
 • make a mess
 • make a mistake
 • make money
 • make a move
 • make a noise
 • make a phone call
 • make a plan
 • make a point
 • make a profit
 • make a promise
 • make a remark
 • make a sound
 • make a speech
 • make a suggestion
 • make time
 • make a visit
 • make your bed - (to prepare the bed for sleeping in)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára