streda 30. júla 2014

Gramatika - neurčitý člen "a/an"

THE INDEFINITE ARTICLE

Neurčitý člen "a" je používaný pred slovom začínajúcim spoluhláskou, zatiaľčo "an" je používané pred samohláskou, alebo pred "h", ktoré je neznelé. Napríklad: a Book - an Eye: a Horse - an Honour.
Hovoríme: "A Uselles pen; A One-armed man; A European," pretože napriek faktu, že slová začínajú na samohlásku, v skutočnosti znejú ako spoluhlásky.
Neurčitý člen "a" používame taktiež pri zvolaniach: "What a book!". pretože knihy sú veci, ktoré môžeme počítať (počitateľné) - one book, two books atď.; neurčitý člen "a" nepoužívame vo zvolaniach ako sú "What weather!" pretože "wheather" je niečo, čo nemôžeme počítať "nepočitateľné". Nemôžeme povedať "one weather, two weathers".
Ak podstatné meno vo zvolaniach je v množnom čísle, v takomto prípade nepoužívame členy. Napríklad, "What a book!" sa stane "What books!"
Neurčitý člen "a" je rovanký pre všetky rody: "a boy, a girl, a cat".

Nasledujúce slová začínajú na spoluhlásku Nasledujúce slová začínajú na samohlásku
a boy an aunt
a school an old school
a girl an American girl

Pozor na výslovnosť nasledujúcich slov:

a unit an uncle
Tu u znie ako spoluhláska (j), preto používame a Tu u znie ako samohláska (a), preto používame an

Neurčité členy a/an používame pred určením času a merateľnými hodnotami (per week / weekly)

We have English 4 times a week.
I go on holiday twice a year.
Our car can do 220 kilometres an hour.
Tomatoes are $2 a kilo.

Pred označením pracovnej pozície

My father is a car mechanic.

S upresňujúcim podstatným menom

He is a good boy.

Pred označením štátnej príslušnosti

Bruce Springsteen is an American.

half / quite (polovica / celok)

We need half a pound of sugar.
This is quite a good story.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára